Obchvat  I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina místo realizace zamíří k soudu a na policii…

Obchvat I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina má ulehčit komplikované pardubické dopravě. Obyvatelé města na něj čekají léta. Na rozdíl od jiných staveb vlastníci dotčených pozemků ani různé spolky prodeji nebrání. Přesto stavbu provázejí rostoucí komplikace. Redakce PARDUBICE ŽIVĚ odhalila znepokojující skutečnosti. 

Obchvat musí projít novou EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). To v zásadě nebrání výkupu pozemků. Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice kupodivu takto významnou stavbu neřeší samo, najalo si jako subdodavatele společnost Valbek, spol. s r.o., a to nejen na projekční práce, ale i na provádění místního šetření s vlastníky pozemků, tvorbu smluv a související právní dokumentace, jednání o cenách a rozesílání znaleckých posudků. Práci, kterou by mělo provádět ŘSD, zaplatí daňoví poplatníci na platech ŘSD a na odměně subdodavatele. Podle obchodního rejstříku firma nemá na takové činnosti ani oprávnění. Účastníci řízení si stěžují na ŘSD i jinde na celý dosavadní průběh výkupů. Místní šetření, které se uskutečnilo 12.ledna 2017, nebylo podle nich provedeno podle zákona. ŘSD, respektive jeho subdodavatel, rozesílají korespondenci v obálkách s modrým pruhem jako správní orgán, kterým nejsou, což nedávno potvrdil i Ústavní soud. Po letech průtahů tak byly podklady k výkupu lidem z části naházeny do schránek v době dovolených. Jenže, řada vlastníků chybně dostala jen část dokladů, navíc v kopiích, výjimkou nebylo ani to, že dostali podklady někoho jiného. Další problém je ŘSD zpracovaný znalecký posudek k ceně pozemků. Podle účastníků řízení byla k posouzení vybrána úmyslně pouze oddělená část nepoužitelného pozemku, kvalitou nejhoršího, který se v lokalitě nachází. Pozemky určené k výkupu musí být ze zákona obchodovány jako orná půda. Pro ocenění půdy je důležitá hodnota BPEJ (v korunovém vyjádření běžně dostupná dle každého listu vlastnictví). Metoda, s jakou se znalec podle vlastníků vypořádal v posudku s tímto koeficientem bonity půdy, podle nich znamená úmysl co nejvíce snížit odhad ceny obvyklé v oblasti, kde je bonita půdy BPEJ vysoce nadprůměrná, oproti pozemku, z něhož znalec vychází, dokonce více než dvojnásobná.

Velkým problémem je i skutečnost, že po odkupu pozemků pro obchvat zůstanou řadě vlastníků jen nepoužitelné zbytky pozemků. Protáhne se řízení?

 

Jak naše zjištění hodnotí vlastníci pozemků?

Ing.arch. Jan Kovář, spoluvlastník pozemků:

„Situace je popsána velmi přesně. Rád bych především zdůraznil, že máme na stavbě obchvatu dlouholetý zájem, který podporujeme tím, co jediné můžeme v této věci udělat, a to rychle a bez problémů pozemky prodat. Nemáme nijak přemrštěné nároky, ale chceme, aby v procesu výkupu pozemků byly dodržovány zákony ve všech aspektech. Příslušná legislativa ČR je v tomto ohledu naprosto jednoznačná. Řízení o výkupech pozemků probíhá od začátku velmi nestandardně, někdy i v rozporu se zákonem. Jako Pardubák si přeji, aby se městské dopravě co nejdříve ulehčilo, což za uvedených okolností nevidím moc reálně.” 

 

Ing. Karel Kovář, spoluvlastník pozemků:

„Shrnutí odpovídá skutečnosti. Na ŘSD jsme psali mnohokrát a opakovaně proběhla osobní jednání, jednou i za účasti znalce. Neobdrželi jsme platně zatím jediný dokument. Stavba znehodnotí všechny naše pozemky dotčené obchvatem. Shromáždili jsme množství kupních smluv na pozemky ve stejné oblasti jako podklad pro stanovení ceny obvyklé a nechali vypracovat i posudky nezávislých znalců. Vše marně. Znalec ŘSD nepopřel, že základem výpočtu v jeho posudku je jediný pozemek (polohou i stavem fakticky bezcenný), z jehož realizované ceny patrně vycházel u všech posudků celého obchvatu. Návrhy kupních smluv nejsou odrazem pravé a svobodné vůle prodávajících, což je v rozporu se stanoviskem Ústavního soudu, podle kterého musí mít účastníci řízení stejná práva. Nenatahujeme cenu, nezdržujeme řízení, obchvat potřebujeme všichni.“

 

Milan Růžička, spoluvlastník pozemků:

„Žiji v USA a i zde známe řízení u veřejně prospěšných staveb. Jsou jasná pravidla. Na toto řízení jsme si stěžovali od místního šetření v lednu, které proběhlo za tak nestandardních podmínek, že nemůže být ani platné. Vlastníci pozemků byli svoláni v mrazu a sněhu na cyklostezku, kde nebyla ani prezenční listina, neobdrželi jsme žádné materiály ani informace. Do dnešního dne jsme neobdrželi jediný dokument k výkupu samotnému. ŘSD jsme předložili množství smluv, za jakých podmínek byly nakoupeny a prodány naše nebo okolní pozemky, které tvoří cenu obvyklou. Celé naše pozemky budou obchvatem výrazně znehodnoceny, tuto situaci je nutné také řešit.”

 

Obraceli jste se ve věci také na někoho jiného?

Ing.arch. Jan Kovář: „Opakovaně jsme se obrátili na najatého subdodavatele Valbek spol. s r.o., který je firmou projekční a inženýrskou činnost provádí velice ledabyle. Obrátili jsme se na p. poslance Jiřího Skalického, který nám pomohl rozkrýt legislativní stránku a popsal úmysl zákonodárce při tvorbě zákona v aktuálním znění. Nyní se obracíme na soud a orgány činné v trestním řízení.“

 

Ing. Karel Kovář: „Psali jsme firmě Valbek spol. s r.o., bez odezvy. P. poslanec Jiří Skalický se nám věnoval. Bohužel, teď se věci budou věnovat policie a soud.”

 

Milan Růžička: „Obraceli jsme se na p. poslance Jiřího Skalického, TOP 09 se podílela na přípravě novely zákona a potřebovali jsme některé legislativní otázky a úmysl zákonodárce vysvětlit.”

 

Jaký názor má poslanec PharmDr.Jiří Skalický, PhD.?

“V Pardubicích velmi často zažívám kolapsy v dopravě, stejně jako všichni obyvatelé města. Silnice není pravicová ani levicová. Obchvat potřebujeme a rychle. Chci, aby byl prioritní stavbou. Současně je třeba chránit zákonná práva vlastníků pozemků, jednat s nimi podle právních předpisů a také slušně. Situaci obchvatu I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina znám, také účastníci řízení se na mě obrací. V rámci zákona chci maximálně pomoci, domnívám se, že vše je stále rychle řešitelné.”

 

Domníváte se, že je možné jednat?

Ing.arch. Jan Kovář: „Ano, ale ne jako doposud.“

Ing. Karel Kovář: „Ano, ale věci se musí změnit.“

Milan Růžička: Ano, ale bude nutné začít od začátku.“

 

Jak na naše otázky odpovědělo Ředitelství sinic a dálnic? Dozvíte se v další reportáži. Sledujte Pardubice ŽIVĚ.

Zdroj: Redakce Pardubice ŽIVĚ (AP, AK)
Foto: ilustrační ŘSD

  •  
  •