O značku Automatické mlýny se podělí čtyři majitelé budov v areálu

Pardubice – Nápis Automatické mlýny na historické budově, ve které bude od příštího roku sídlit krajská Gočárova galerie, se stává názvem i novou adresou celého areálu bývalých mlýnů. Rekonstruované či nové budovy v něm nyní vlastní čtyři majitelé – Pardubický kraj, statutární město Pardubice, Nadace Automatické mlýny a manželé Smetanovi. Ti v těchto týdnech projednávají memorandum o společném užívání značky Automatické mlýny a propagaci aktivit v areálu.

„Mám radost, že se nám podařilo zbořit všechny ploty. A to nejen ty, co obklopovaly areál předchozích 100 let. Když jsem Mlýny před šesti lety kupoval, byl tohle můj cíl. Zaplnit je cvrkotem života. Vytvořit nové, smysluplné centrum. Magnet. A to se nám společně s krajskou i městskou galerií, polytechnickými dílnami, infocentrem a naším specifickým multifunkčním prostorem v násypkách daří. Roste to před očima. Takže se těším na společnou práci na značce. My se jí zabýváme už od roku 2016. V té době jsme dospěli k názoru, že název areálu Automatické mlýny je ten správný, a jsem rád, že k tomu dospěl i kraj a obnovil nápis na objektu, i město, které nám schválilo novou adresu našeho nově vznikajícího náměstí. S naším týmem máme plno dalších skvělých nápadů, jak pracovat se značkou, jen se do toho pustit," uvedl architekt Lukáš Smetana, který stojí v rámci Nadace AM za rekonstrukcí sila a veřejných prostor areálu a dále pak i za soukromými investicemi na pravé straně areálu.

Pardubický kraj rekonstruuje hlavní budovu národní kulturní památky na Gočárovu galerii, jedinou krajskou sbírkotvornou instituci ve výtvarné oblasti. „Jednání, která jsme vedli v uplynulém roce, nyní dospěla k textu společného memoranda. V něm deklarujeme zájem na společném užívání ochranné známky, a to nejen námi jako zástupci vlastníků, ale také našimi zřizovanými nebo zakládanými organizacemi. Máme zájem na vzájemné informovanosti a koordinaci ve všech oblastech prezentace areálu Automatické mlýny při jeho postupné rekonstrukci a dokončování a také po zahájení provozu. Nemělo by smysl si konkurovat jednotlivými akcemi, mnohem lepší bude spolupracovat, a to i v návaznosti na naše organizace sídlící na nedalekém Příhrádku a Zámku Pardubice," řekl náměstek pro investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek. Za kraj na společném jednání slíbil, že v příštím roce doplní příjezdové trasy do Pardubic hnědé cedule upozorňující na společné lákadlo – Automatické mlýny. Po Zámku Pardubice a Městské památkové rezervaci tak Mlýny budou třetí a poslední takto označenou památkou krajského města.

Nové budovy v zadní části Mlýnů rostou v režii statutárního města Pardubice. „V areálu Mlýnů vzniká úplně nová městská čtvrť. Věřím, že mlýny budou pro Pardubice tím, čím jsou Dolní Vítkovice pro Ostravu. Společnými silami chceme toto místo přetvořit v kulturně-vzdělávací centrum, místo pro trávení volného času a pořádání venkovních kulturních akcí. Město v tomto území realizuje projekty Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic a počítáme i s umístěním turistického informačního centra. Právě proto je třeba společná pracovní skupina všech aktérů v území a velmi intenzivní vzájemná komunikace," konstatoval náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že nově vznikající veřejné prostranství dostalo také své pojmenování. Zvolený název Automatické mlýny, který na svém jednání schválilo Zastupitelstvo města Pardubic, odkazuje k historii samotného průmyslového areálu.

 Memorandum řeší také vytvoření pracovní skupiny složené především ze zástupců organizací odpovědných za provoz, propagaci a tvorbu programové náplně realizované v objektech ve společné zájmové lokalitě. Tato pracovní skupina bude pravidelně, tj. alespoň 1x měsíčně řešit aktuální záležitosti spojené s potřebami lokality a koordinovat své postupy s cílem zajištění optimálního souladu uskutečňovaných projektů. Jednou ročně se bude scházet skupina složená ze zástupců vlastníků za účelem hodnocení dosahování společných cílů.

Memorandum už schválily Rada Města Pardubice a Rada Pardubického kraje a na zářijových schůzích je projednají ještě zastupitelé města a kraje. 

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj