Novým tématem spolupráce s regionem Centre Val de Loire se stane kultura a umění…

Pardubický kraj – Partnerská spolupráce Pardubického kraje a francouzského regionu Centre Val de Loire trvá v různé intenzitě od roku 2002, tedy 16 let. V posledních čtyřech letech se věnovala především sociální oblasti, což i nadále velmi intenzivně pokračuje. Po návštěvě francouzské strany v našem kraji v minulém týdnu se začala nově rozjíždět i spolupráce v oblasti kultury.

Sociální podnikání čerpá z francouzských zkušeností

Tématy dobře fungující spolupráce a výměny v sociální oblasti jsou především sociální podnikání, podpora neziskového sektoru, systém náhradní rodinné péče a dobrovolnictví. „Potenciál sociálního podnikání dokázali Francouzi i v letech ekonomické krize dobře zužitkovat, v tom jsou pro nás velkou inspirací,“ říká radní pro oblast sociální péče a neziskového sektoru Pavel Šotola. „Je paradoxem, že na sociální podnikání u nás mohou firmy čerpat evropské dotace, ale zatím u nás není zakotveno v legislativě. Právě s pomocí francouzské strany ho pomáháme definovat a také rozvíjet. Tentokrát jsme je vzali do družstva Ergotep v Proseči, které je lídrem na poli sociálního podnikání v České republice. Poté jsme jim představili i další sociální podniky, které jsou menší a působí například v krajském zařízení v žambereckém Albertinu, nebo cukrárnu Čistá duše v Hlinsku, kde nalezlo práci několik osob se zdravotním postižením a cukrárna velmi dobře funguje.“

Zástupci Pardubického kraje měli v minulých letech možnost se seznámit se systémem náhradní rodinné péče i se službami, které pomáhají rodinám překonávat různé těžké životní situace a sociální problémy. V oblasti dobrovolnictví se uskutečnila na přelomu minulého a letošního roku osmiměsíční výměna tří dobrovolníků, což byla velká zkušenost jak pro organizátory, tak pro samotné účastníky.

V rytířských sálech
« 1 z 4 »

Zahrady, současné umění i prezentace kulturních památek

„V letošním roce jsme se rozhodli využít velké zkušenosti tohoto regionu se zámky na Loiře a s mnoha kulturními institucemi pro spolupráci i v této oblasti. Proto do Pardubického kraje přijela tentokrát i radní pro kulturu, paní Agnes Sinsoulier-Bigot,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Seznámili jsme Francouze s našimi projekty ve Winternitzových mlýnech, na Zámku Pardubice a také jsme jim ukázali rozvoj Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, o kterém se nyní rozhoduje, zda bude zapsán na listinu památek UNESCO. Naopak od nich bychom mohli čerpat zkušenosti z prezentace jejich světoznámých památek UNESCO. Naše Východočeská galerie by pak mohla spolupracovat s jejich Regionálním fondem současného umění (FRAC). Region Centre podporuje vydávání knih o tomto území, natáčení dokumentárních a animovaných filmů o regionu, digitalizaci starých filmových záznamů a mnoho dalších zajímavých aktivit. Východočeské muzeum se zase může inspirovat jejich interaktivními hravými průvodci pro děti na tabletech.“

Unie začíná už v regionech

Vedoucí francouzské delegace Charles Fournier považuje spolupráci za důležitou i z hlediska naplňování projektu samotné Evropské unie. „Není to jen nějaký prázdný koncept. Právě výměny studentů, politiků, neziskového sektoru, podnikatelů i dalších lidí dávají tomuto projektu obsah a smysl a umožňují se vzájemně obohatit a dát Unii novou definici. Obsahem Unie není jen ekonomická výhodnost a řešení migrace. Je to spolupráce na dvě i více stran. Proto bychom třeba v příštích letech chtěli zahájit třeba trojstranná partnerství.“

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •