S novým rokem byl uveden do provozu moderní lineární urychlovač…

Pardubice – Po ukončení stavby nového pavilonu klinické onkologie za bezmála 100 milionu korun učinila společnost Multiscan s.r.o. ze zdravotnického holdingu AKESO, vlastněného Ing. Sotiriosem Zavaliansem, ve prospěch pacientů Komplexního onkologického centra Pardubického kraje další výraznou finanční investici ve výši 120 milionů korun. Tato částka byla použita na modernizaci oddělení radioterapie, konkrétně na nákup nového lineárního urychlovače, který byl uveden do provozu na začátku tohoto týdne, a dále na modernizaci plánovacího systému.

Oddělení radioterapie disponuje dvěma lineárnímu urychlovači pro ozařování onkologicky nemocných pacientů, z nichž starší Clinac 2100 C/D byl nyní nahrazen urychlovačem TrueBeam od americké společnosti Varian. S tím má Onkologické a radiologické centrum Multiscan bohaté zkušenosti, neboť stejný typ byl pro radioterapii zakoupen již v roce 2016.

„S lineárním urychlovačem TrueBeam denně pracujeme již řadu let, známe dokonale jeho možnosti i specifika a jsme s ním velmi spokojeni. O jiném typu urychlovače jsme ani neuvažovali. Jde o velmi kvalitní přístroj, který splňuje všechny současné požadavky na léčbu zářením,“ uvedl MUDr. Aleš Hlávka, Ph.D., vedoucí lékař radioterapie.

S nákupem nového lineárního urychlovače došlo i k modernizaci plánovacího systému Aria. Nový sytém zvýší komfort při plánování radioterapie, umožní využití nových výpočetních modelů a urychlí celý proces plánování.


O Multiscanu

Onkologické a radiologické centrum Multiscan sídlí v areálu Pardubické nemocnice a je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (KOC PK). KOC PK je tvořeno společností Multiscan, která provozuje ambulance klinické onkologie a radioterapii, a Pardubickou nemocnicí, v jejíž gesci je lůžková část. Zajišťuje tak ucelenou diagnostickou, léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie. Multiscan zároveň provozuje ambulance klinické onkologie v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Od ledna 2019 funguje jako další detašované pracoviště i onkologické oddělení v Nemocnici Hořovice.

Zdroj a foto: Multiscan s.r.o.

  •  
  •