Nové automaty v Pardubicích budou akceptovat platební karty…

Pardubice v těchto dnech testují nový parkovací automat. Je v něm, mimo jiné, možno platit i bezkontaktní platební kartou. Všech 85 nových automatů tohoto typu bude na pardubických parkovištích instalováno v polovině září.

„Tento automat prochází testováním, kterým si chceme ověřit, že vítěz výběrového řízení skutečně splnil všechny podmínky zadání naší zakázky. Po skončení zkušebního provozu začíná dodavateli lhůta pro instalaci zbývajících automatů,“ řekl náměstek primátora města Pardubic pro dopravu Petr Kvaš.

Pro zkušební provoz město úmyslně vybralo menší parkoviště v ulici K Polabinám. Při placení parkovného je totiž nově třeba zadat i SPZ parkujícího automobilu, na což nejsou zdejší řidiči zatím zvyklí, a obsluha automatu se proto může prodloužit.  Menší frekvencí parkujících se tak předejde frontám, které by zde mohly vzniknout. Vedle nového automatu zatím stojí i ten původní, který je po dobu testování uveden mimo provoz, poté bude znovu sloužit k úhradě parkovného až do doby, než budou všechny dosluhující parkovací automaty nahrazeny novými. „Zadávání SPZ se řidiči v budoucnu nevyhnou, na instalaci nových automatů a jejich propojení s informačním systémem městské policie budou navazovat další kroky projektu chytrého parkování, s jehož budováním jsme letos začali,“ vysvětlil náměstek.

V nových automatech je možno, na rozdíl od těch stávajících, hradit parkovné i bezkontaktní kartou, hodinkami a dalšími bezkontaktními metodami. Vedle platby v parkovacích automatech se v Pardubicích velmi rychle zabydlela od února zavedená možnost plateb pomocí mobilních aplikací (MPLA, ParkDots, ParkSimply a Smart4City Parkování). „Motoristé v Pardubicích zatím nejčastěji platí parkovné hotově, ale věřím, že se tato situace rychle změní. Například mobilní aplikace v Pardubicích lze využívat zatím jen krátce, ale například od 1. do 16. června, kdy možnosti elektronické platby parkovného využilo 5426 řidičů, se na nich platby prostřednictvím mobilní aplikace podílely 15 procenty,“ řekl náměstek Kvaš.

Nové parkovací automaty jsou napájeny vlastními solárními články a vybaveny informačním modulem, který upozorní provozovatele (DpmP) na závadu, plný mincovník a podobně. Nemělo by se tedy stávat, že by byl automat mimo provoz, aniž by o tom dopravní podnik věděl. Nákup automatů pro všechna parkoviště přijde Pardubice na zhruba 18,5 milionů korun. Město nákupem zahájilo první krok realizace projektu inteligentního parkování ve městě. Projekt, na který chce čerpat dotace z Evropské unie, má být hotov v roce 2023. Na jeho konci je parkovací systém zahrnující od mobilní aplikace navigující řidiče na volné parkovací místo a umožňující platby parkovného z vozu, přes elektronický systém vydávání a evidence rezidenčních karet až po dispečerské rozhraní „hlídající“ funkčnost celého systému i to, zda na vyhrazených parkovacích místech neparkují vozy bez oprávnění.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •