Nová sanita už slouží pardubickým strážníkům…

Pardubice – K Městské policii Pardubice nastoupilo v těchto dnech nové sanitní vozidlo. Vyřazená sanita, která jezdila pro pacienty ve službách ZZS Pardubického kraje. Od záchranky ji strážníci dostali se symbolickým služebním číslem 156.

U městské policie ji ale čeká jen jeden druh pacientů – sanitní vozidlo u městské policie v Pardubicích slouží k převozu osob opilých nebo znečištěných. Důvody jsou v zásadě dva. Interiér sanitky je mnohem lépe uzpůsoben k následné očistě a dekontaminaci. Osoby, které vozíme, totiž většinou nejsou ukázkovým příkladem slov hygiena nebo čistota. Druhým důvodem pak je i snadnější manipulace a bezpečnost strážníků. Naložení bezvládného nebo naopak aktivitou překypujícího jedince se lépe provádí většími dveřmi a ve stoje, což konstrukce sanitního vozu strážníkům umožňuje.

„Potřeba takového vozidla pro naši práci ve městě Pardubice je nepochybná. I za normálního provozu vyjíždí do terénu takřka každý den. Současná koronavirová krize navíc ukázala, že možnost převážet osoby v odděleném prostoru, který je poté snadno dekontaminovatelný je důležitým prvkem pro bezpečnost našich strážníků,“ říká ředitel Městské policie Pardubice Rostislav Hübl.

Nová sanita už slouží pardubickým strážníkům
« 1 z 6 »

Zdroj a foto: Městská policie Pardubice

  •  
  •