Nominujte pracovníky sociálních služeb a dobrovolníky na cenu Duhové křídlo…

Pardubice – Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují sedmý  ročník ceny Duhové křídlo. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je tradičně paní Táňa Fischerová. Nominovat je možné od nynějška až do konce května 2019.

„Krásné keramické duhové křídlo, které symbolizuje všechnu tu potřebnou pomoc pro jednotlivé lidi, dostanou vítězové čtyř kategorií,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „První bude patřit profesionálovi v sociálních službách, další dobrovolníkovi nebo filantropovi a třetí bude pro poskytovatele sociálních služeb. Křídlo také předáme za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Tuto cenu jsme nově nazvali Cenou Michala Hašta, jako vzpomínku na jednoho z průkopníků vozíčkářských organizací, který nás v loňském roce opustil.“

Všechny   fyzické i právnické osoby mohou nyní podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz . Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen   2. října 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 

  •  
  •