Nemocnice v Litomyšli má nové parkoviště…

Litomyšl – Rada Pardubického kraje na pondělním zasedání schválila smlouvu s městem Litomyšl, na jejímž základě město uhradí polovinu realizačních nákladů na stavbu parkoviště v areálu litomyšlské nemocnice. Náklady na výstavbu 77 parkovacích stání činily 7,1 milionu korun.

„Jsem velice rád, že se nám podařilo zrealizovat projekt na výstavbu parkovacích míst ve spolupráci s městem Litomyšl. Jeho realizace pomohla zlepšit dopravní situaci nejen v nemocnici, ale i v přilehlé části města. Pardubický kraj tím jasně deklaroval význam litomyšlské nemocnice ve společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Obě strany se dohodly, že zaplatí polovinu z celkové částky 7,1 milionu korun, “ sdělil hejtman Martin Netolický.  

Parkoviště v areálu nemocnice bylo dokončeno v dubnu letošního roku. „Konkrétně došlo k vybudování zpevněné parkovací plochy o kapacitě 77 parkovacích stání, přičemž z toho jsou 4 parkovací stání určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby byla také oprava stávajícího oplocení, zřízení veřejného osvětlení a kamerového systému, včetně provedení vegetačních úprav,“ informoval předkladatel zprávy do rady Roman Línek, náměstek hejtmana, který je zodpovědný za investice, majetek a kulturu.

„Každé nové parkovací místo v dosahu nemocnic jistě přinese užitek pacientům, návštěvníkům nebo zaměstnanců nemocnice. Zároveň se tímto krokem zvyšuje jejich bezpečnost z hlediska provozu dopravy i pohybu chodců, a to uvnitř i vně areálů nemocnic. Proto nejen v Litomyšli dále, ale také v jiných lokalitách našich nemocnic se připravují další projekty zlepšení parkování. Spolupráce města Litomyšl v této oblasti je příkladná,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •