Nemocnice Pardubického kraje bude i nadále testovat samoplátce…

Pardubice – Odběrová místa v Pardubicích a v Litomyšli budou i nadále testovat samoplátce. NPK stanovila v souvislosti s platným cenovým předpisem MZČR novou cenu tohoto výkonu. Ministerstvem stanovená cena podle zveřejněné kalkulace nepočítá s 15% DPH, předpis však zároveň neuvádí, že by byl výkon od daně osvobozen. V případě, že zájemce potřebuje i lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, připlatí si ještě dalších 300 Kč. Od 16. května tak bude konečná cena 2319 korun včetně DPH.

Přestože nová cena nereflektuje plnou výši reálných nákladů na provádění PCR vyšetření pro samoplátce, bude NPK v poskytování služby pokračovat. Aktuální přípis MZČR stanovuje cenu tohoto vyšetření na 1756 korun bez DPH. Vyšetření totiž nemá léčebný cíl, a tak by k němu mělo být připočteno ještě 15% DPH. Citované opatření zároveň neuvádí, že by měla být platba od daně osvobozena. Odběrová místa NPK v Pardubicích a v Litomyšli tak budou znovu testovat i samoplátce, nicméně ministerstvem deklarovanou cenu vyšetření zvýší právě o sazbu DPH, tj. na 2019 Kč.

V případě, že zájemce bude k testu požadovat ještě lékařské potvrzení s výsledkem testu, vzroste cena o dalších tři sta korun. Administrativní výkon vydání potvrzení vychází z platného ceníku NPK. Konečná cena služby, která v sobě zahrnuje odběr, vyšetření, DPH a lékařské potvrzení tak je 2319 korun.

Způsob, jakým Nemocnice Pardubického kraje došla ke konečné ceně, uvádíme v tabulce níže.

 Počet bodů Bodová hodnota Cena bez DPH
Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu 894 0,85 760
Amplifikace extrahumánního genomu PCR 1075 0,85 914
Odběr biologického materiálů jiného než krev na laboratorní vyšetření 62 1,32 82
Cena celkem 1756
DPH 15 % 263
Cena včetně 15% DPH 2019
Administrativní výkon vydání potvrzení vč. DPH 300
Celková cena za výkon pro samoplátce 2319

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •