Nejstarší městské muzeum slaví 150 let…

Vysoké Mýto – Celý letošní rok si Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připomíná 150. výročí svého založení. Hlavní oslavy těchto úctyhodných narozenin začaly otevřením výstavy s názvem 150 příběhů. Pro ni muzejníci vybrali 150 předmětů, které mají nějaký pozoruhodný příběh spojený například se způsobem jejich nabytí, zajímavou osobou donátora či s jejich samotným využitím. Na výstavu navázalo představení stejnojmenné knihy.

Je muzeum nejstarší?

Muzeum bylo založeno v roce 1871 z rozhodnutí rady města. Jedná se tak o nejstarší městské (dnes ovšem zřizované Pardubickým krajem) muzeum v Čechách. Před ním byla pouze založena muzea národní a zemská, případně fungovaly muzejní spolky. Muzeum je tak zároveň nejstarším muzeem Pardubického kraje.

Městské, okresní a krajské muzeum

Další zajímavostí je, že vysokomýtské muzeum se v roce 1966 stalo okresním muzeem tehdy nového okresu Ústí nad Orlicí. Jednalo se tak o jednu z mála výjimek v celé republice, kdy okresní muzeum nesídlilo v okresním městě. Bylo to dáno mimo jiné starobylostí muzea i jeho rozsáhlým sbírkovým fondem.

„V roce 2003 se muzeum stalo příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Tehdy se začala psát nová éra muzea. To se výrazně personálně posílilo a vznikla nová odborná pracoviště jako např. archeologické či konzervátorské. Muzeum se rovněž vedle své vlastivědné a historické role začalo více profilovat. Jeho zájmem se stala historie firmy Carrosserie Sodomka a následně celé československé karosářství. Dnes se muzeum postupně zabývá dokumentací i dalších technických oborů, které se uplatnily na území Pardubického kraje," informuje ředitel Jiří Junek.

Další směr je jasný, rozhodující budou finanční zdroje

Technické zaměření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě se osvědčilo a jeho zřizovatel, Pardubický kraj, ho chce i nadále rozvíjet. „Přesvědčili jsme se, že je dobré, když jsou čtyři krajská muzea nějak vyprofilovaná. Samozřejmě všude bude místní historie a další obory, ale je dobré mít nějaké ústřední téma. Tady to je karosářství a další technika. Ukázalo se, že jsou tu na to specialisté a fandové, kteří tomu rozumí a dělají to dobře. Lidé se sem právě na jejich výstavy a expozice sjíždějí z celé republiky. Proto chceme vytvořit pro technické exponáty lepší podmínky v areálu bývalé zemědělské školy. Rekonstrukce se zřejmě podle finančních možností uskuteční na etapy," řekl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Vysoké Mýto světové

Vyvrcholení oslav se uskuteční ve čtvrtek 7. října. Nejprve bude odhalena pamětní deska v městských hradbách v Jungmannových sadech, která připomene vznik muzea. Poté bude následovat otevření nové expozice v prostorách muzea, která nese název Vysoké Mýto světové. Ta poněkud směle a sebevědomě zasazuje město Vysoké Mýto do světových dějin.

Její autoři tak učinili zcela záměrně s cílem vyzdvihnout Vysoké Mýto nejen jako jedno z věnných měst českých královen, ale též jako město, které mělo kulturní, společenské, hospodářské, politické a vojenské styky s celým světem. O vstupní entrée do expozice se postará 4 minutový videomapping promítaný na historickou výstavní vitrínu z počátků muzea. Pak se již bude zájemcům odvíjet příběh města pomocí historických fotografií, plánů, modelů i celé řady trojrozměrných předmětů.

O důstojný závěr oslav se večer postará koncert v Šemberově divadle, na kterém vystoupí Czech Philharmonic Jazzband.

Zdroj a foto: Pardubický kraj