Nejlepší matematici ze střední Evropy změří své znalosti na Univerzitě Pardubice…

Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice společně s Gymnáziem Pardubice Dašická budou hostit 13. ročník mezinárodní Středoevropské matematické olympiády „MEMO – Middle European Mathematical Olympiad“. Šedesát účastníků ve věku do 18 let z 10 středoevropských zemí změří během týdne své znalosti při různých matematických zadáních.

„Je nám ctí hostit mladé matematické talenty ze střední Evropy. Moderní technické a prostorové zázemí, které naše fakulta nabízí, může pomoci nejen k vyšší kvalitě soutěže, ale dokáže podpořit zájem mladých lidí o technické obory. Věřím, že Středoevropská matematická olympiáda zvýší prestiž univerzity a fakultě přivede nové talentované zahraniční studenty, “ uvedl Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Organizátorem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků společně s Univerzitou Pardubice, Gymnáziem Pardubice Dašická a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Akce se koná každoročně na přelomu srpna a září a vždy ji hostí některá z desítky členských zemí. V České republice byla naposled před 11 lety v Olomouci.

Více informací na: https://memo2019.karlin.mff.cuni.cz.

Zdroj: Univerzita Pardubice
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •