Nejlepší diplomovou práci napsala studentka z Ukrajiny, ocenění jí předala náměstkyně Matoušková

Pardubice – Pardubický kraj i v letošním roce zaštítil Cenu za vynikající úroveň diplomové práce, kterou každoročně vyhlašuje pro své studenty a studentky vedení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Příslušná komise vybrala diplomovou práci Olhy Voroňuk z Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. Cenu s finančním darem Pardubického kraje autorce osobně předala náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Oceněná diplomová práce s názvem „Kvalita života žen po operační léčbě karcinomu endometria" se zabývá pojmem kvality života a jmenuje nástroje měření kvality života související se zdravím. Část práce je také věnována etiologii, rizikovým faktorům, diagnostice a léčbě zmíněného karcinomu. „Kvalita života se v dnešní době stává velmi často užívaným pojmem. V případě práce, kterou vypracovala studentka původem z Ukrajiny, je kvalita života spojována s operační léčbou rakoviny děložní sliznice. Jedná se o v současnosti nejčastější zhoubný nádor ženských reprodukčních orgánů v České republice, jde tedy o vysoce aktuální téma," zhodnotila práci náměstkyně Michaela Matoušková. Díky neustále se zlepšující kvalitě poskytované léčby i chirurgických technik mají pacientky s tímto onemocněním dobrou prognózu. Včasné odhalení problému a prevence je jedním z prvních úspěšných léčebných kroků.

Oceněná studentka mimo jiné uvedla, že na základě poznatků z praxe lze i nadále pokračovat ve zdokonalování péče a důležitým ohledem, na který je třeba brát zřetel, je také kvalita života pacientek po absolvované léčbě.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj