Nálezce tři tisíce let staré nádoby dostane od kraje odměnu…

Pardubice – Před dvěma lety objevil náhodný nálezce u obce Kladina u Sezemic velkou nádobu z bronzové slitiny. Archeologové ji datovali do období kolem roku 900 před naším letopočtem. Radní Pardubického kraje dnes vzali na vědomí stanovenou odměnu pro nálezce.

„Nálezce se zachoval správně a na místo zavolal archeologa z Vysokého Mýta. Celá mimořádně velká nádoba tak byla odborně vyzvednuta, posouzena a převezena do Východočeského muzea v Pardubicích. Její stáří bylo určeno na přibližně tři tisíce let,“ připomněl průběh významného nálezu 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Znalecký posudek zpracoval Archeologický ústav Akademie věd České republiky. „Vzhledem k výjimečnosti tohoto předmětu určil znalec jeho kulturně historickou hodnotu na 3 405 000 korun. My pak vycházíme ze zákona o památkové péči, který umožňuje vyplatit nálezci až do výše deseti procent kulturně historické ceny a přiklonili jsme se k nejvyšší možné variantě. Nálezce tedy dostane 340 500 korun,“ vysvětlil Línek.

Nálezce tři tisíce let staré nádoby dostane od kraje odměnu
« 1 z 4 »

Nalezená situla z pozdní doby bronzové je v českém prostředí naprostým unikátem. Kromě jiného dokládá kulturní vazby, které v této době fungovaly ve střední Evropě. Nádoba bude po rekonstrukci zámku Pardubice vystavena ve stálé expozici.

Kraj podpoří další památky

Radní Pardubického kraje dnes projednali podporu dalším památkám na území kraje. „Jedná se o 90 tisíc na závěrečnou etapu opravy hřbitova v Dolní Lipce v rámci kofinancování česko-německé spolupráce a desetitisícový příspěvek spolku přátel Studnic na Dožínky na Vysočině. Zastupitelům budeme předkládat návrh na 70tisícovou dotaci pro stavební obnovu kaple sv. Anny na Čiháku v katastru obce Klášterec nad Orlicí,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •