Naději na vyléčení infarktů, mozkových příhod nebo nádorů dávají vysoce specializovaná centra…

Pardubice – Zkušení specialisté, nejmodernější vybavení a s tím související špičková péče o pacienty, ale i náročnější operace a diagnózy. I tak by se dala jednoduše popsat takzvaná vysoce specializovaná centra. Těch funguje v Nemocnici Pardubického kraje hned několik a v několika oborech. Čtyři z nich v letošním roce úspěšně obhájila své statuty, a od Ministerstva zdravotnictví tak opět získala zelenou pro léčbu pacientů, s jejichž obtížemi si ne každé pracoviště poradí.

Až čtyři stovky infarktů ročně

Jedním z těchto speciálních pracovišť je Komplexní kardiovaskulární centrum péče pro dospělé tvořené spoluprací mezi kardiologickým oddělením Pardubické nemocnice, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Kardiologickým centrem AGEL. „Díky tomu, že jsme vysoce specializované centrum, se můžeme starat o pacienty s akutními infarkty, s vážnou srdeční arytmií, s projevy těžkého srdečního selhání nebo o ty, kteří mají vady na srdečních chlopních,“ vysvětluje primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jan Matějka. Vedle těch nejzávažnějších problémů se však centrum věnuje i běžnějším onemocněním a provozuje také řadu specializovaných poraden, například pro vysoký krevní tlak nebo léčbu cholesterolu. Vzhledem k širokému spektru pacientů, o které se kardiovaskulární centrum stará, tak není překvapující vysoké číslo ošetřených. „V roce 2019 jsme přijali k hospitalizaci 4600 pacientů a v našich ambulancích jsme jich ošetřili 17 tisíc. Co se například infarktů týče, řešíme jich až 400 za rok,“ říká primář Matějka a dodává: „Rok 2020 bohužel přinesl nový fenomén, který na našem oddělení nyní řešíme ve velké míře, a tím jsou plicní embolie po prodělaném onemocnění covid-19.“

Při mozkové příhodě hraje roli především čas

Letos úspěšně obhájila svůj statut také centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, tedy cévní mozkovou příhodou. Tato speciální pracoviště má Nemocnice Pardubického kraje hned dvě – na neurologických odděleních v Pardubické a v Litomyšlské nemocnici. Cílem těchto center je co nejčasnější zahájení léčby pacienta s tzv. mrtvicí. „Síť iktových center významně zlepšuje prognózu pacientů s mozkovou příhodou, protože čím dříve je pacientovi podána léčba na zprůchodnění mozkové tepny, tím lepší výsledek můžeme očekávat,“ říká primář neurologického oddělení Pardubické nemocnice Petr Geier. Léčba těchto pacientů v iktovém centru spočívá především v podání látky na ředění krve, která dovede rozpustit sraženinu v tepnách. „Principem léčby je naředit krev do takové míry, aby byla krevní sraženina rozpuštěna, odplavena a výsledné poškození mozkové tkáně bylo co nejmenší,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice Věra Doležalová. Součástí léčby pacientů s mozkovou příhodou, která je třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás, je i následná terapie a rehabilitace. Ta je nedílnou součástí práce neurologických pracovišť ve spolupráci s řadou dalších oddělení napříč nemocnicemi.

Individuální přístup ke každé pacientce

Onkogynekologické centrum Pardubické nemocnice je rovněž vysoce specializovaným pracovištěm, které se od roku 2016 zaměřuje na prevenci, diagnostiku i léčbu pacientek s onkologickým onemocněním ženských orgánů. „Díky modernímu vybavení a celé řadě špičkových přístrojů můžeme provádět speciální diagnostiku a samozřejmě následnou chirurgickou léčbu,“ vysvětluje přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Milan Košťál. Onkogynekologické centrum, které je jedním z 18 takových pracovišť v zemi, vyšetří ročně až 1500 žen a u zhruba 150–170 z nich provádí radikální chirurgickou léčbu. „Nejčastěji se jedná o nádorové stavy těla děložního nebo vaječníků,“ podotýká Milan Košťál a pokračuje: „Ať už se jedná o jakýkoli zákrok, vždy k němu přistupujeme individuálně. Pomocí moderních technologií, jako je například detekce tzv. sentinelové uzliny, tedy první uzliny, která bývá postižena nádorovými buňkami, se snažíme každou ženu uchránit před velkým zásahem, a zmírnit tak případné dopady.“ Stejně jako ostatní specializovaná centra, i to onkogynekologické následně všechny své pacientky po léčbě pravidelně sleduje ve specializovaných poradnách.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

 •  
 •  
 • V sociálních službách mají za sebou perný rok, Duhové křídlo je velkým poděkováním…
 • Svitavy – Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, se

  •  
  •  
 • Objekt MŠ Doubek boduje na celorepublikové i krajské úrovni…
 • Pardubice – Úterní slavnostní večer v prostorách pardubického zámku odkryl stavby, které jsou v rámci Pardubického kraje hodnoceny jako ty nejlepší. Mezi

  •  
  •  
 • Východočeská vodárenská soustava je na sucho připravena. Další modernizace vodovodů je však nezbytná…
 • KRAJ – Ve Slatiňanech byla slavnostně ukončena modernizace téměř 11 kilometrů dlouhého úseku vodovodu z Podlažic do Slatiňan za částku

  •  
  •  
 • Polské dálnice mohou končit v polích. Česko musí zrychlit tempo…
 • Pardubice – Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým jednali s vedením Generálního ředitelství silnic a dálnic v

  •  
  •  
 • Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy…
 • Pardubice – Město Pardubice v roce 2022 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy

  •  
  •