Naděje pro pacientky s nádorem děložního čípku, nová léčba se bude testovat i v Pardubické nemocnici…

Pardubice – Nový typ léčby by mohl prodloužit život ženám s neoperovatelným nádorem děložního čípku. Testovat se bude i v onkogynekologickém centru Pardubické nemocnice.

Pacientky s neoperovatelným pokročilým nádorem děložního čípku mají novou naději. Pardubická nemocnice se jako jedno z mála evropských pracovišť zapojí do studie, jejíž výsledky by do budoucna měly dokázat prodloužit jejich život. Testovaná léčba spočívá v kombinaci protinádorové vakcíny a chemoterapie.

„Věříme, že tato léčba dá pacientkám i měsíce života. Pro zdravého člověka se to může zdát málo, ale pro vážně nemocného je i každý den navíc velkým darem,“ říká gynekolog Jindřich Göbel z Porodnicko-gynekologické kliniky, který bude vedoucím studie v Pardubické nemocnici.

Nádor děložního čípku je častým onkologickým onemocněním. V raném stádiu ho lze úspěšně vyléčit. Ovšem čím později k jeho odhalení dojde, tím náročnější a méně úspěšná je léčba. Po rakovině prsu se tak jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí žen. „Velkou část pacientek úspěšně odoperujeme, ale u neoperovatelných nebo znovu se vracejících nádorů neexistuje moc léčebných možností,“ upozorňuje Milan Košťál, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice.

Průběh dvouleté studie

Změnu by mohla přinést právě nová léčba. Pacientky zařazené do studie zabývající se účinností této terapie budou pravidelně docházet na aplikaci protinádorové vakcíny, během dvou let dostanou celkem jedenáct injekcí. A zároveň s tím jim bude aplikována chemoterapie. Každé dva týdny ženy absolvují kontrolní CT vyšetření a bude se sledovat, jak nádor reaguje na léčbu.

„Nápad léčit imunoterapií v kombinaci s biologickou léčbou nebo chemoterapií se zdá být dobrý a může prospět ženám nejen v Česku, ale v celé Evropě,“ říká docent Košťál. „Z prvních klinických výzkumů se zdá, že kombinace protinádorové vakcíny a chemoterapie by těmto pacientkám mohla pomoci a mohla by prodloužit jejich životy,“dodává doktor Göbel.

Testování nového typu léčby však není určeno pro každou pacientku s neoperovatelným či znovu se vracejícím nádorem děložního čípku. Pro zařazení do studie musí splňovat celou řadu kritérií. Některá jsou poměrně specifická, což bude mít vliv na počet sledovaných žen. „Autoři studie chtějí posbírat minimálně padesát pacientek. V každém centru aspoň dvě,“ říká doktor Göbel.

Pardubičtí lékaři součástí mezinárodního týmu

Druhá klinická fáze studie, která pochází z Norska, bude zahájena v lednu. Zapojí se do ní 25 onkogynekologických center v Německu, v Belgii, v Polsku, v Bulharsku a také v Česku. Tam komise vybrala čtyři pracoviště a jedním z nich je Pardubická nemocnice, a to jako jediné nefakultní zdravotnické zařízení. Porodnicko-gynekologická klinika bude úzce spolupracovat s radiodiagnostickým oddělením a také s Onkologickým centrem Multiscan, na jehož stacionáři bude ženám aplikována chemoterapie. „Zařazení do studie považuji za velké vyznamenání. Je to známka kvality našeho onkogynekologického centra,“ říká docent Košťál, který toto centrum vysocespecializované péče Nemocnice Pardubického kraje vede.

Po dvou letech budou vyhodnoceny výsledky. „Autoři studie se domnívají, že se potvrdí prospěšnost této léčby a že po jejím následném schválení půjde do běžné praxe. Naše pracoviště by tak mohlo být o krok napřed,“ upozorňuje doktor Göbel na možný pozitivní dopad pro pacientky léčící se v Pardubické nemocnici.


Karcinom děložního čípku je zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit. Samotnému nádoru předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy), se kterými se organismus někdy sám vypořádá. Prekancerózy se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit jedině specializovaným cytologickým vyšetřením. Tyto časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit. Čím později však dojde k diagnóze, tím je léčba náročnější a bohužel i méně úspěšná.
Jde o sedmé nejčastější zhoubné onemocnění. Ročně je v České republice diagnostikováno přibližně 900 případů a téměř 400 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Karcinom děložního hrdla postihuje převážně pacientky v produktivním věku. Téměř 35 % pacientek je mladších než 45 let.
V rámci Evropské unie jsou patrné značné rozdíly mezi Západem a Východem: v postkomunistických zemích je toto onemocnění rozšířeno mnohem více. Zatímco v západoevropských zemích již dávno fungují screeningové programy, v zemích bývalého východního bloku se začaly systematicky prosazovat teprve nedávno.
Zdroj: www.cervix.cz

Zdroj a ilustrační foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •