Na Svojanově se staví, vrtá a bude se i zašívat…

Svitavsko – Hrad Svojanov, jako ostatní památky, je v současné době pro výletníky uzavřený. Za jeho branami však panuje čilý stavební ruch, a to doslova. Obyčejný vrták a zednická fanka zde na opravy nestačí.

„Dobu, kdy je z důvodu vládních nařízení hrad pro návštěvníky uzavřený, jsme využili k poměrně náročné stavební akci. Jedná se o statické zajištění hradeb vnitřního hradu, renesančního paláce a hradebních zdí gotické zahrady," informuje kastelán hradu Miloš Dempír. Nejedná se o záležitost, která se rozhodovala ze dne na den. Na hradě se na ni připravovali delší dobu. „V průběhu let se na zdivu uvedených částí hradu začaly projevovat statické poruchy a trhliny různého rozsahu. Nechali jsme zpracovat projekt, na základě kterého jsme letos získali dotaci od ministerstva kultury," říká kastelán.

Bez dalšího odkladu tedy mohou být konečně všechny nebezpečně vypadající rány v historických zdech, ale i ty, které se už částečně vysypaly, opravené. Podle Miloše Dempíra naprosto nejkritičtější stav nastal na hradbě pod renesančním palácem, v místech naproti hradní restauraci. Mnozí návštěvníci si v minulém roce určitě všimli, že hradba byla zajištěná mohutnými podpěrami. „V těchto místech se zdivo vyboulilo, hrozilo jeho protržení a zřícení," popisuje kastelán. Narušení zdiva nevzniklo tím, že by si sedal objekt, který byl před staletími vybudovaný na skále. Podle statika se na trhlinách podepsaly změny teploty, vlhkosti a vnitřního pnutí zdiva, vyboulení je způsobené také porušením vnitřních vazeb zdiva.    

Oprava boule na plášti renesančního paláce si vyžaduje speciální postup. Vyboulená zeď se nemůže jen rozebrat a znovu vystavět. Pracovníci ze specializované brněnské firmy mají za úkol vyvrtat zhruba stovku děr, aby plášť, který obepíná hradní palác, vyztužili. „Musí se provést zpevnění zdiva, kdy se zešikma navrtávají pět metrů dlouhé díry. Podle zkušebních vrtů víme, že pod dvoumetrovou hradbou je v podloží pouze část hlušiny, jinak samá skála," uvádí Lukáš Novotný, hlavní dodavatel stavebních prací. Technologie, kterou odborníci z Brna používají, je ideální i do památkově chráněných staveb, kde jsou nutné minimální zásahy do zdí, ale je očekávaný maximální účinek. Tedy je vhodná i pro hrad Svojanov. Specializovaná brněnská firma sanovala například opěrnou zeď v Letovicích pod bývalým hlavním tahem do Brna či obnovovala zdi zámeckého parku ve Slavkově.

Pracovníci firmy používají na Svojanově zavrtávací ocelové tyče, které zároveň poslouží jako výztuže, a cementovou směs se speciálními přísadami. Dojde tak k propojení zdiva se skalním podložím a k vyplnění prostor, kde jsou zásypy mezi zdivem a skalním masivem. Po dokončení zpevňovacích prací bude pak samotná boule odstraněná. Drobnější trhliny, které vedou až ke koruně hradební zdi, pracovníci „zašijí", tedy zpevní je injektážními trubkami. Zdivo vyčistí vzduchem a vodou a hloubkově zaspárují cementovou maltou, která všechny nedostatky i uvnitř hradby zaleje. „Všechna provedená zabezpečení by měla zajistit životnost zdí pro další generace," míní kastelán Miloš Dempír. Podle projektu na plášti renesančního paláce je plánovaných 42 vrtů pět metrů hlubokých na vyboulenou část a 60 metrových na trhliny. Další sešívání trhlin je v plánu také v oblasti obou vstupních bran do nádvoří.

U hlavní brány do nádvoří a u brány Boskoviců jsou rozrušená i nároží, kterým rovněž hrozí vysypání. Řemeslníci přezdívají a zpevňují také zdi u schodů do gotické zahrady a pod domem zbrojnošů. „Některé zdi byly v minulosti už opravované, ale zatékala tam voda, čímž došlo k jejich roztrhání. Původní části havarijních úseků jsme rozebrali. Pod nimi jsme vybudovali základy, aby se hradba zpevnila a dál neujížděla," popisuje Lukáš Novotný. Podle hlavního dodavatele stavebních prací řemeslníci původní kameny čistí a opět používají.

V současné době by sedalo říci, že uzavření hradu pro veřejnost je tak trochu výhodou. „Zajištění statiky je stavební akcí, která je pro běžný provoz hradu hodně omezující a pro návštěvníky by se mohla stát i rušivou," konstatuje Miloš Dempír. Opravy jsou v plném proudu nejen naproti restauraci, ale i v dalších částech hradního areálu, včetně gotických zahrad.


Hrad Svojanov byl založený kolem roku 1224 jako královské věnné sídlo. Od roku 1910 je v majetku města Poličky. Patří k nejoblíbenějším památkám v Pardubickém kraji. V minulém roce si cestu na hrad našlo 54.653 výletníků. V roce 2019 hrad navštívilo rekordních 83.474 turistů. Kvůli koronaviru letos hrad brány prozatím ještě neotevřel.

V období, kdy je někdejší královské sídlo plně zpřístupněné, nabízí tři prohlídkové okruhy, z toho dva s odborným výkladem.
Na okruhu A se zájemci o historii podívají do hradního paláce. Seznámí se s tím, jak se na Svojanově žilo v 19. století za posledního soukromého majitele. Čekají na ně zařízené pokoje, salonky, jídelna či kuchyně, které jsou doplněné i dobovými oděvy a obuví. Na tomto okruhu je rovněž vystavená unikátní replika pohřební koruny Přemysla Otakara II.
Okruh B je středověký. Turisté nahlédnou do nejstarších částí hradu ze 13. století. V mučírně je zamrazí při výkladu o tortuře, která byla běžnou součástí někdejších soudních procesů. V domě zbrojnošů si připomenou, jak na hradě žila hradní posádka. Na tomto okruhu je také instalovaná expozice s marionetami představujícími osoby, které na hradě skutečně žily. Průvodci vypráví jejich příběhy a legendy o nich.
Ti, kteří si chtějí jen odpočinout, mohou zvolit okruh C. Venkovní hradní areál zavede návštěvníky do unikátní gotické zahrady, na nádvoří, na hradby, do zříceniny renesančního paláce, či na vyhlídky. Součástí této trasy je také možný výstup na šestadvacet metrů vysokou hlásku, odkud se otevírá nádherný výhled do kraje. 

Návštěvníkům je k dispozici také hradní restaurace s venkovní terasou a hradní penzion s dobově zařízenými pokoji. Hrad je pro veřejnost otevřený od začátku března do poloviny prosince.

Více informací na naleznete na:
www.svojanov.cz | www.facebook.com/svojanovcz/