Na prodejně Supermarketu Kubík v Litomyšli potvrzen pozitivní test na COVID 19 u zaměstnanců…

Litomyšl – V pátek 24.7.2020 byl potvrzen pozitivní test na COVID 19 u 2 zaměstnanců společnosti Kubík a.s. v Litomyšli. V pondělí 27. 7. 2020 bylo potvrzeno dalších 5 pozitivních případů mezi zaměstnanci a brigádníky. Dnes 28.7. proběhla kompletní dezinfekce supermarketu.


Supermarket dezinfekce 2
« 1 z 7 »

Oznámení o uzavření obchodu potravin Kubík, Smetanovo náměstí

Vážení,

považujeme za důležité Vás informovat o aktuální situaci na prodejně Supermarket Kubík v Litomyšli (Smetanovo náměstí čp.71), kde byl v pátek 24.7.2020 potvrzen pozitivní test na COVID 19 u 2 našich zaměstnanců.

Na tuto skutečnost jsme neprodleně reagovali v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích (dále jen KHS) uzavřením celé prodejny a provedením dalších doporučených kroků:

  1. v neděli 26.7.2020 byli hromadně testováni všichni zaměstnanci i brigádníci ze Supermarketu Kubík, z nich bylo 27. 7. 2020 potvrzeno dalších 5 pozitivních případů.
  2. rovněž byli 26.7.2020 otestováni někteří zaměstnanci z vedení společnosti Kubík a.s. v Litomyšli, kteří byli v užším styku se zaměstnanci Supermarketu – celkem 20 osob a všichni testovaní mají výsledek testu negativní. Můžeme konstatovat, že nedošlo k přenosu viru na další pracoviště a další prodejny firmy Kubík.
  3. po domluvě s KHS v nejbližších dnech podstoupí test i všichni zbývající zaměstnanci z centrály Kubík a.s. v Litomyšli, vč. účetního a technického oddělení. V tomto případě se jedná o krok zcela preventivní, nad rámec doporučení KHS.
  4. na Supermarketu Kubík v Litomyšli probíhá dnes v úterý 28. 7. kompletní dezinfekce specializovanou firmou DDD Řehůřek technologií zmlžování za studena (fogování) a ve dnech 30. a 31.7. bude probíhat generální hloubkový úklid. Po zahájení provozu Supermarketu v Litomyšli (o jehož datu budeme s předstihem veřejnost informovat), budeme i nadále dodržovat nadstandardní hygienická opatření.

Velmi dobrou zprávou je, že všechny pozitivní případy jsou buď zcela bez příznaků nebo s velmi lehkým průběhem.

Vzhledem k zhoršující se situaci v celé zemi jsme rovněž přijali další hygienická opatření nad rámec již doporučených.

Věříme, že díky provedeným opatřením tuto situaci dobře zvládneme.

Ing. Martin Kubík předseda představenstva Kubík a.s.

Zdroj a foto: Kubik a.s.

  •  
  •