Na pohotovost od 1. května do Pardubické nemocnice…

Pardubice – Lékařská pohotovost pro dospělé v okrese Pardubice se přesune do areálu Pardubické nemocnice. V rámci ústavních pohotovostních služeb ji prozatím zajistí příslušná oddělení nemocnice. Jakmile bude vyřešeno personální obsazení samostatné ambulance, o kterém se jedná s praktickými lékaři z Pardubicka, začne sloužit pacientům. Momentálně zde probíhají drobné stavebně-technické úpravy. Žádost o zaregistrování pardubické lékařské pohotovostní služby už byla ze strany NPK podána.

„Původně měla podle smlouvy lékařská pohotovostní služba pro dospělé na Pardubicku fungovat do konce června. Vzhledem k výpovědi soukromého praktického lékaře se ambulance v Pardubicích na Dubině zavírá již na konci dubna. Péče o pacienty se přesune se do areálu naší Pardubické nemocnice. Jedná se o převzetí této služby po několika letech a může s ukázat, že umístění přímo v nemocničním areálu je i pro samotné pacienty vhodnější a dostupnější,“ uvádí hejtman Martin Netolický.

Nemocnice Pardubického kraje, která ve svých zařízeních provozuje tuto službu pro Pardubický kraj, zprovozní v Pardubické nemocnici poslední z lékařských pohotovostních služeb, a to od 1. května. „Požádali jsme o registraci a čekáme, že na konci dubna bychom měli splnit všechny zákonné náležitosti, abychom mohli pohotovost pro dospělé provozovat ve vlastní režii. Péče zůstane zachovaná kontinuálně. Pacienty, kteří k nám zamíří se zdravotními obtížemi před otevřením samostatné pohotovosti, nasměrujeme na příslušná oddělení, kde se o ně zdravotníci postarají v rámci své ústavní pohotovostní služby,“ vysvětluje generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Nová samostatná ambulance pohotovosti pro dospělé se aktuálně připravuje přímo v areálu. Nemocnice vedle stavebně-technických úprav řeší i otázku personálních kapacit. „V této věci se účastníme jednání, která vede krajský odbor zdravotnictví se sdružením praktických lékařů, protože v ambulanci by měli sloužit lékaři s odbornost všeobecného praktického lékařství. Po technické stránce budeme připraveni přibližně v polovině května, definitivní termín zprovoznění ambulance je však s ohledem na personální otázku stále otevřený,“ říká Vladimír Ninger, ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje.

Krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr doplňuje: “Zajištění pohotovostní péče pro obyvatele spádové oblasti Pardubic je zásadní základní potřebou. Výpovědí stávajícího provozovatele soukromé ordinace na Dubině se z mého pohledu jen uspíšila situace, kdy bude také tato ambulantní pohotovost zajištěna přímo v areálu Pardubické nemocnice, tedy bez potřeby dalších přejezdů části pacientů, kteří mohou potřebovat další nemocniční péči. Z hlediska našeho záměru nového pavilonu centrálního příjmu a urgentních oborů v této nemocnici je totiž soustředění pohotovostí v areálu jednoznačně žádoucím krokem, který musel dříve či později nastat.“

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •