Na podzim by měla začít modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Skuhrova…

Orlickoústecko – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozhodla o zahájení výběrového řízení na modernizaci silnice II/315 z Ústí nad Orlicí do Skuhrova. Předpokládaná hodnota stavby kompletní modernizace více než sedmikilometrového úseku činí 109,5 milionu korun včetně daně.

„První jedenáctikilometrovou etapu modernizace silnice II/315 z Lanškrouna do Skuhrova za 150 milionů korun jsme dokončili v loňském roce a letos podle avizovaného harmonogramu chceme pokračovat průtahem Skuhrova až po křižovatku se silnicí I/14 v Ústí nad Orlicí v celkové délce přesahující sedm kilometrů. Předpokládaná hodnota stavby před výběrovým řízením je 109,5 milionu korun," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v tuto chvíli je předpoklad předání staveniště počátkem září tohoto roku.

Stejně jako v případě první etapy se bude jednat o kompletní modernizaci. „Budou zcela obměněny konstrukční a asfaltobetonových vrstev vozovky, upravíme na několika místech šířku silnice a obnovíme odvodňovacího systému silnice. Součástí investice je také ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky," uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Hodnotící komise bude v rámci výběrového řízení znovu posuzovat nabídky na základě dvou stanovených kritérií. „Ekonomickou výhodnost nabídek budeme hodnotit podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, kdy 80 procent připadá na nabídkovou cenu a 20 procent na dodavatelem nabídnutý termín dokončení stavby, což je postup který uplatňujeme dlouhodobě," řekl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Stavba je stejně jako první etapa zahrnuta do čerpání prostředků z evropských fondů. „V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla hrazena i první část stavby a i navazující úsek bude z evropských fondů podpořen. Míře spolufinancování z Evropy činí 85 procent z uznatelných nákladů stavby. Bez dobré přípravy projektu a evropských peněz bychom ve stávající situaci stavbu financovali jen velmi obtížně," řekl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj