Na památkově chráněný most v Přelouči se vrací auta…

Přelouč – Půlnocí z 31. srpna na 1. září se na most přes Labe v Přelouči vrátí řidiči. Pardubický kraj zde dokončil úpravu památkově chráněného mostu z Přelouče směrem na Břehy.  Práce vyšly na 41 milionů korun včetně daně.

„Stav mostů přes Labe řešíme intenzivně již velmi dlouho a postupně se nám i za přispění evropských a státních prostředků daří jejich stav zlepšovat. Po stavbě zcela nového mostu mezi Valy a Mělicemi jsme dokončili modernizaci památkově chráněného mostu v Přelouči směrem na Břehy za 41 milionů korun včetně daně. Otevření mostu nám také zjednoduší plánování objízdných tras pro autobusovou dopravu, ale uleví se samozřejmě také řidičům osobních automobilů," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj pokračuje v přípravě investic do mostu v Řečanech nad Labem směrem na Kladruby, ale také do mostu Pavla Wonky v Pardubicích.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše byla samotná příprava opravy přeloučského mostu, která spočívala v přeložkách sítí a provizorním mostu, daleko složitější než samotná realizace. „I přesto, že se jedná o památkově chráněnou stavbu, tak se jednalo o finančně nejméně náročnou stavbu. Spolupráce s památkáři fungovala po celou dobu stavby velice dobře, za což bych chtěl všem poděkovat. Stavební firma navíc dodržela stanovený harmonogram stavby, za což si také zaslouží naše poděkování. Jsem přesvědčený, že jsme i my přistoupili k rekonstrukci tohoto památkově chráněného mostu s maximálním respektem," řekl Michal Kortyš.

Práce na mostě spočívaly v odstranění jeho nevyhovujícího příslušenství, odbourání vyrovnávací desky nosné konstrukce a odstranění izolace. Na připravené konstrukci byla  vybudována monolitická vyrovnávací deska včetně říms pod chodníky a nového odvodnění komunikace. Na mostě bylo také instalováno nové zábradlí v parametrech toho předchozího.

Zdroj a foto: Pardubický kraj