Na ocenění Pardubického kraje přišlo rekordních 52 nominací

Pardubice – Možnost nominovat významné osobnosti Pardubického kraje za rok 2022 skončila 30. listopadu. Odborná komise bude vybírat z celkem 30 nominací na cenu Za zásluhy o Pardubický kraj a 22 nominací na Cenu Michala Rabase za záchranu. Všechny návrhy budou nyní posuzovány a prověřovány z hlediska faktické a obsahové správnosti. Hodnotící komise následně doporučí krajské radě a zastupitelstvu osobnosti, které si převezmou cenu na slavnostním večeru 16. května v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

„Pro letošní rok se nám sešlo rekordní množství návrhů, ze kterých bude moci hodnotící komise vybírat. Je to mimo jiné způsobeno zjednodušením celého procesu nominace a zavedením internetového formuláře, který je uživatelsky přívětivý a umožňuje provést celý nominační proces během několika málo minut. Rozhodně však nedošlo k poklesu kvality nominovaných, a tak bude mít hodnotící komise opravdu těžké rozhodování. Je vidět, že v našem kraji je celá řada zajímavých a často pozornosti veřejnosti skrytých osobností, které si za svoji práci pro náš region zaslouží ocenit," uvedl hejtman Martin Netolický. 

„Celkově se nám sešlo 52 nominací, z nichž 30 návrhů spadá do kategorie Za zásluhy o Pardubický kraj a 22 nominací je pak na Cenu Michala Rabase za záchranu. V nejbližších dnech bude prováděna kontrola faktických náležitostí a obsahové správnosti návrhů, kdy posuzujeme a ověřujeme například to, zda skutečně došlo k záchraně lidského života tak, jak navrhující popisuje a kontaktujeme například i zdravotnickou záchrannou službu, hasiče či příslušné starosty měst a obcí. Je pravdou, že často se jedná až o detektivní práci," popsal hejtman Martin Netolický.

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014 jednou ročně.

Za zásluhy o Pardubický kraj
Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

Cena Michala Rabase za záchranu
Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku v ochraně zdraví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj