Na hrad Svojanov míří stovky výletníků…

Svojanov – Někdejší královské sídlo po několikatýdenní odstávce znovu otevřelo brány pro veřejnost. Stovky lidí se od poloviny května opět kochají hradním areálem s rozkvetlými zahradami, vyhlídkovými altány a výstupem na věž. Od 26. května si prohlédnou i interiéry oblíbené památky. Musejí však dodržovat daná pravidla.

V nabídce hradu Svojanov budou oba prohlídkové okruhy, tedy jak empírový palác, který je situovaný do 2. poloviny 19. století, tak i tajemná gotická sklepení, opředená legendami a pověstmi. „Prohlídky jsou omezené, aby splňovaly nařízení ministerstva zdravotnictví. Kapacita je snížená na 15 osob,“ říká kastelán hradu Miloš Dempír. Návštěvníci by měli být trpěliví a také držet se všech bezpečnostních pokynů, se kterými se na hradě setkají.

„Turisté musejí dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou, s výjimkou osob blízkých, a to jak při prohlídkách, tak i ve venkovním areálu,“ upozorňuje kastelán. Návštěvníci nesmí doma zapomenout ani roušky, či jinou ochranu úst a nosu, protože bez nich by se do interiérů hradu, ani do sklepení nedostali, i kdyby měli koupenou vstupenku. Podle Miloše Dempíra v případě, že by si návštěvníci při vstupu do hradu nechránili dýchací cesty, nemohli by se do vnitřních prostor podívat. Nedodržením daných pokynů pozbydou i nárok na vrácení vstupného. 

Pracovníci hradu budou dodržování bezpečnostních nařízení kontrolovat. Aby se lidé neshlukovali ve větších skupinách, zda si dezinfikují ruce a používají roušky, respirátory či jiné prostředky pro ochranu dýchacích cest. Velkou pozornost, jako doposud, budou věnovat také dezinfekci frekventovaných prostor a ploch, na které lidé nejčastěji sahají, tedy zábradlí, klik apod.

Novinky letošní sezony hrad představil na začátku března. Všichni však neměli dostatek příležitostí se s nimi seznámit. Od konce května lidé mohou obdivovat unikátní výmalbu haly, včetně stropu, v prvním patře hradního paláce, provedenou současnými malíři. Obdivu neuniknou ani zrestaurované klasicistní stropní malby v jídelně a přípravně, ale také třeba historické hračky v dámské ložnici s dětským koutkem. První příjemný dojem z návštěvy hradu však vzbuzuje i vydlážděné parkoviště, které výletníkům zajišťuje komfortní odstavení aut.

V brzké době se návštěvníci podívají také do galerie v předhradí, která vznikla rekonstrukcí bývalých koníren. „Konírnu zpřístupníme od června výstavou „Dracula a ti druzí“. Představuje tajemné bytosti nejen z historie našich zemí, které spojuje to, že lačnili po lidské krvi,“ odtajňuje kastelán. Výstavu doplní i oživlé obrazy, aby ti, kteří se rádi bojí, si to na Svojanově pořádně užili. Zpřístupněná bude rovněž i ta část koníren, kde našly důstojný azyl barokní sochy z poličského mariánského sloupu.

Hrad Svojanov má do konce května brány dokořán od úterka do neděle, od června pak každý den, včetně pondělků, a to od 9 do 17 hodin. Pro turisty je k dispozici také hradní restaurace a penzion přímo v prostorách vstupní empírové budovy hradu.


Hrad Svojanov byl založený kolem roku 1224 jako královské věnné sídlo. Od roku 1910 je v majetku města Poličky. Patří k nejoblíbenějším památkám v Pardubickém kraji. V roce 2019 hrad navštívilo rekordních 83.474 turistů.

Někdejší královské sídlo nabízí tři prohlídkové okruhy, z toho dva s odborným výkladem.
Na okruhu A se zájemci o historii podívají do hradního paláce. Seznámí se s tím, jak se na Svojanově žilo v 19. století za posledního soukromého majitele. Čekají na ně zařízené pokoje, salonky, jídelna či kuchyně, které jsou doplněné i dobovými oděvy a obuví. Na tomto okruhu je rovněž vystavená unikátní replika pohřební koruny Přemysla Otakara II.
Okruh B je středověký. Turisté nahlédnou do nejstarších částí hradu ze 13. století. V mučírně je zamrazí při výkladu o tortuře, která byla běžnou součástí někdejších soudních procesů. V domě zbrojnošů si připomenou, jak na hradě žila hradní posádka. Na tomto okruhu je také instalovaná expozice s marionetami představujícími osoby, které na hradě skutečně žily. Průvodci vypráví jejich příběhy a legendy o nich.
Ti, kteří si chtějí jen odpočinout, mohou zvolit okruh C. Venkovní hradní areál zavede návštěvníky do unikátní gotické zahrady, na nádvoří, na hradby, do zříceniny renesančního paláce, či na vyhlídky. Součástí této trasy je také možný výstup na šestadvacet metrů vysokou hlásku, odkud se otevírá nádherný výhled do kraje.  

Návštěvníkům je k dispozici také hradní restaurace s venkovní terasou a hradní penzion s dobově zařízenými pokoji. Hrad je pro veřejnost otevřený od začátku března do poloviny prosince.

Více informací na naleznete na www.svojanov.cz
www.facebook.com/svojanovcz/

  •  
  •