MŠ na Artura Krause vstoupí do nového roku větší o jednu třídu…

Pardubice – Dokončeno, rozšířeno a připraveno na následující školní rok. Řemeslníci před koncem prázdnin zdárně završili práce spojené s rekonstrukcí přízemí budovy Základní školy a mateřské školy Artura Krause, která je určena dětem s handicapem a v září se tak předškolákům otevřou hned dvě třídy namísto jedné. Celkové náklady na úpravu objektu vyšly městský rozpočet na přibližně 383 tisíc korun včetně DPH, nová třída přitom umožní navýšit kapacitu školy až o deset dětí.

„Počet dětí s poruchou autistického spektra se bohužel stále zvyšuje a spolu s tím ve městě roste také potřeba míst pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením. Rozhodli jsme se na tuto potřebu reagovat tím nejschůdnějším řešením formou nenáročných úprav a to tam, kde je také připravený profesionální tým pedagogů a asistentů. Díky tomu otevíráme novou třídu již pro školní rok 2019/2020. V pondělí do nové učebny zavítá celkem osm dětí, přičemž šest z nich trpí poruchou autistického spektra,“ konstatuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký. 

V přízemí budovy se původně nacházely učebna výtvarné výchovy a jedna třída pro žáky základní školy, které byly přesunuty do prvního patra. Uvolněné prostory byly následně zrekonstruovány, bylo zde položeno linoleum a třídy dostaly nový nábytek včetně lehátek na spaní a pomůcek k nejrůznějším aktivitám. Práce zahrnovaly také opravy sociálního zázemí, jež se nachází v bezprostřední blízkosti obou tříd a škola je tak kompletně připravena na první školní den.

MŠ na Artura Krause vstoupí do nového roku větší o jednu třídu
« 1 z 5 »

MŠ Artura Krause nabízí dětem individuální péči včetně rozvoje psychomotoriky, logopedické prevence či aktivit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. V současné době je v zařízeních města v předškolním vzdělávání pro děti s různými vadami zhruba 100 míst. Vedle dvou tříd pro 20 dětí v MŠ Artura Krause je zhruba 50 míst v integrační školce a rehabilitačním centru Lentilka a po jedné třídě s kapacitou 14 míst v MŠ Klubíčko, kde se věnují dětem se závažnějšími vadami řeči a poruchami komunikace a v MŠ Odborářů, v níž funguje speciální třída pro děti se závažnými očními vadami. V Pardubicích je ještě speciální mateřská, základní a praktická škola, ta však přijímá děti až od pěti let, jako přípravný stupeň před nástupem dítěte do školy základní.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •