Modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Kerhartic opět pokračuje

Orlickoústecko – Ve čtvrtek 15. září byla znovuzahájena modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek. Stavba musela být na podzim roku 2020 přerušena z důvodu sesuvu půdy svahu v blízkosti Tiché Orlice. Následně bylo nutné vypracovat nová nezbytná opatření pro modernizaci silnice týkající se sanace území a vypracování opatření proti erozi břehů koryta řeky. Po vyřešení všech nezbytných opatření mohla být stavba znovuzahájena s předpokládaným termínem dokončení na konci léta příštího roku.

„Pokračování modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek je jednoznačně dobrou zprávou pro všechny řidiče a obyvatele celé oblasti, ale také pro nás jako kraj, protože nikdo z nás nečekal, že se bude jednat o takto komplikovanou stavbu, která si vyžádá nepředpokládaná řešení a časové posuny," uvedl hejtman Martin Netolický s odkazem na sesuv půdy, který nastal v létě 2020, tedy nedlouho po uzavření výběrového řízení na zhotovitele stavby. Na situaci bylo potřeba urychleně reagovat, protože v havárií zasaženém území nebylo možné pokračovat v modernizaci silice. „Jednalo se o vypracování nových nezbytných opatření pro modernizaci silnice, týkajících se sanace sesuvného území, a dále vypracování opatření proti erozi nárazových břehů koryta Tiché Orlice. V mezičase probíhala modernizace na zbývající části komunikace od zasaženého úseku až po Hrádek, na čemž jsme se domluvili i s původním zhotovitelem stavby. Zároveň jsme chtěli minimalizovat komplikace pro řidiče," řekl hejtman Netolický s tím, že celkové náklady na modernizaci silnice, a to včetně již dokončených prací a nutných sanačních opatření dosáhnou necelých 71 milionů korun.

Dokončení stavby již však realizuje jiný zhotovitel, jelikož s tím původním nebylo možné vzhledem k nárůstu realizační ceny uzavřít dodatek a zbývající část stavby musela být znovu vysoutěžena. V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby zbývajícího více jak kilometrového úseku byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s. „Po dohodě se zhotovitelem a na základě odborného doporučení jsme ještě před zahájením samotné stavby přistoupili k provedení hloubkových vrtů s instalací inklinometrů pro přesné měření případných pohybů svahu. Následně byla provedena tři měření, v rámci kterých nebyl zaznamenán žádný posun," doplnil hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj