Modernizace silnice z Poličky do Jedlové začne ještě letos

Svitavsko – Krajští radní na svém pondělním jednání rozhodli o výběru dodavatele na celkovou modernizaci silnice II/362 v úseku Polička – Jedlová. Předpokládaná hodnota stavby dle projektu činila necelých 108 milionů korun včetně daně. Vítězný subjekt nabídl částku 98,5 milionů korun s dokončením stavby za 100 dní.

„V oblasti Poličky máme připraveno hned několik projektů na modernizace silnic druhých tříd s podporou evropských fondů, které postupně posouváme směrem k realizaci. V loňském roce se nám podařilo dokončit modernizaci silnice II/360 z Poličky přes Korouhev až po hranici s Krajem Vysočina, která je velmi využívanou komunikací pro cestu směrem na Nové Město na Moravě. Další dva projekty máme na silnici II/360, a to z Poličky do Jedlové a z Jedlové na hranici kraje," uvedl hejtman Martin Netolický.

Právě modernizace silnice z Poličky do Jedlové bude zahájena ještě v letošním roce. „Jedná se o více jak šestikilometrový úsek silnice II/362, kde předpokládáme celkovou modernizaci vozovky včetně výměny konstrukčních a asfaltobetonových vrstev, obnovy svislého a vodorovného dopravního značení, doplnění dopravního zařízení, reprofilaci příkopů a zajištění správného odvodnění komunikace. Součástí jsou samozřejmě také dopravně-bezpečnostní prvky pro zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy," řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Do výběrového řízení Pardubický kraj opět zahrnul kromě ceny také pomocné kritérium spočívající v délce stavebních prací. „Předpokládaná hodnota stavby podle projektové dokumentace činila necelých 108 milionů korun včetně daně. Do výběrového řízení se nám přihlásily dva subjekty, z nichž ten vítězný nabídl částku 98,5 milionů korun včetně daně a dostal se tak se svou nabídkou pod předpokládanou hodnotu s dokončením stavby za 100 dní, což je o 35 dní kratší než konkurenční nabídka," řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Stejně jako v případě modernizace silnice z Poličky přes Korouhev na hranici kraje obdržel Pardubický kraj i na tuto investici evropské prostředky. „Již jsme obdrželi registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu včetně podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 56,5 milionu korun. Proplacení příjmů spojených s realizací tohoto projektu je předpokládáno částečně v roce 2022 a částečně v roce 2023," sdělil krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Modernizace si vyžádala zásah do starého stromořadí u silnice, které by v rámci úprav zasahovalo do tělesa vozovky. „Máme připravenou obnovu stromořadí, za pokácených 205 stromů bude vysazeno 340 nových stromů. Bohužel jsme nezískali všechny potřebné souhlasy vlastníků pozemků k obnově stromořadí v celém původním rozsahu, proto ještě 109 stromů vysázíme v obci Jedlová," dodal Michal Kortyš.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj