Modernizace silnice z Křenova do Pohledů začne v srpnu. Kraj vyjde na 134 milionů korun…

Svitavsko – Další významnou investicí do silnic II. tříd v Pardubickém kraji je modernizace části silnice II/366 od křižovatky s I/43 v Hradci nad Svitavou přes Sklené, Pohledy až do Křenova na křižovatku s II/368. O výběru dodavatele na sedmikilometrový úsek, který obsahuje průtah Pohledy až po Křenov, rozhodla v pondělí krajská rada. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka činí 134 milionů korun bez daně a 346 dní na realizaci stavby. Radní zároveň vyhlásili výběrové řízení na navazující úsek z Pohledů do Hradce nad Svitavou. Oba projekty jsou podpořeny dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

„V rámci modernizace téměř sedmikilometrového úseku z Křenova do Pohledů včetně průtahu obcí jsme vysoutěžili dodavatele, který nabídl výslednou částku 134 milionů korun bez daně oproti předpokládané hodnotě v projektové dokumentaci, která byla 324 milionů korun. Takto nízká cena překvapila i nás, a proto jsme se opakovaně dotazovali, stejně jako hodnotící komise, čím je pokles způsoben. Jedná se především o změnu technologie, kdy není nutné dehet obsažený v konstrukční vrstvě vozovky uskladnit a zlikvidovat, ale je možné jej vrátit zpět do konstrukční vrstvy. Tento postup výrazně šetří náklady, ale rozhodně nemá vliv na kvalitu výsledného díla, což dodavatel jednoznačně zaručil,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle něj se navíc v rámci vyhodnocení nabídek prokázalo, že klást důraz také na délku realizace stavby, byl krok správným směrem. „Před několika lety jsme byli průkopníkem v zařazení doplňkového kritéria délky realizace stavby a s každým vyhodnocením soutěže se ukazuje, že to byl jednoznačně správný krok. V případě úseku Pohledy – Křenov jsme obdrželi nabídky od 330 do 683 dní, což je rozdíl od jedné do tří stavebních sezon,“ řekl hejtman Netolický.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm subjektů. „Obdrželi jsme nabídky s výslednou cenou bez daně od 134 do 252 milionů korun. Finančně nejvýhodnější nabídka byla zároveň, co se týká délky realizace, druhou nejrychlejší s rozdílem pouhých 16 dní. Stavba by tak měla být dokončena do 346 dní od předání staveniště, které plánujeme na 1. srpna. Pokud vše půjde podle předpokladů, stavba by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2022,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Vzhledem k délce stavby je celá modernizace rozdělena na tři etapy v celkové délce 6,9 kilometru. „Jedná se o kompletní modernizaci, což spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev v šířce silnice minimálně šest metrů. Zároveň upravíme odvodňovací systém, doplníme dopravně-bezpečnostní prvky včetně přechodů pro chodce a směrových ostrůvků. Torzo alejí podél silnice bylo vykáceno a bude vysázena náhradní zeleň s převahou ovocných stromů. Samozřejmostí je upravení autobusových zálivů a zastávek s ohledem na požadavky dopravní obslužnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Na stavbu získá Pardubický kraj evropskou dotaci. „Byli jsme úspěšní v rámci 91. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, což pro nás znamená dotaci ve výši 60 procent z uznatelných nákladů. Zbývající část, tedy 40 procent, jde na vrub rozpočtu Pardubického kraje, který je na spolufinancování projektu připraven,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr. Ten také přiblížil vyhlášení výběrového řízení na úsek z Pohledů do Hradce nad Svitavou. „Předpokládaná hodnota této šestikilometrové modernizace činí 208 milionů korun bez daně. Při zkušenosti posledních výběrových řízení lze předpokládat, že výsledná částka bude nižší,“ sdělil Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • Problikávání dálkovými světly je v Pardubickém kraji na denním pořádku…
 • KRAJ – V Pardubickém kraji záměrně problikává jiné řidiče 77,5 procenta řidičů. Celorepublikový průměr je přitom 65,5 procenta. Jde tak o

  •  
  •  
 • Pardubický kraj se chce v zahraničí prezentovat společně s pražským letištěm…
 • Praha / Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s předsedou představenstva Letiště Praha Václavem Řehořem o možnosti prezentace Pardubického

  •  
  •  
 • Radní Josef Kozel pogratuloval učiteli Leoši Baroňovi k zisku titulu Ámose fyzikáře…
 • Rybitví – Pardubický kraj slaví letos v anketě o nejoblíbenějšího učitele v České republice dvojnásobný úspěch. Kromě Ámose Sympaťáka, kterým se stal

  •  
  •  
 • Netrpělivě očekávanou sezonu zahájí první kvalifikace na Velkou pardubickou…
 • Pardubice – Pardubické závodiště své brány letos poprvé otevře v sobotu 22. května a sezonu zahájí hned prvním dílem seriálu kvalifikací

  •  
  •  
 • Poděkování strážníkům za aktivní přístup k práci…
 • Pardubice – Práce strážníka někdy přesahuje i běžnou pracovní náplň. Za přístup k práci a ochotu udělat i něco navíc přišel

  •  
  •