Modernizace pardubických parkovišť začne příští rok…

Pardubice chtějí mít do čtyř let vybudovaný moderní parkovací systém, který ušetří čas řidičům a městu poskytne data, na jejichž základě bude možno objektivně posoudit správné nastavení parametrů pro využití té které parkovací plochy. Ještě letos město vybere dodavatele moderních technologií, bez nichž se inteligentní parkování neobejde.

„Tady se v parkování za 25 let nic podstatného nezměnilo. Stále žehráme na kolony aut v centru a špatné parkování. Rozhodli jsme se investovat do projektu Smart Parking, jehož výsledkem bude mimo jiné navigace řidičů na nejbližší volná parkovací místa, a tedy i úbytek vozů křižujících centrum města ve snaze najít volné místo k zaparkování,“ řekl náměstek primátora Pardubic zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Moderní technologie má přispět nejen ke komfortu motoristů a ulevit dopravě v centru. Má také přispět ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst, včetně informací o tom, zda je využívají návštěvníci či rezidenti. „Město tak bude mít v ruce nástroj pro objektivní rozhodování o tom, jakou funkci má konkrétní parkovací plocha plnit,“ dodal náměstek. Příkladem může být Tyršovo nábřeží, kde jsou nyní místa vyhrazena návštěvníkům blízkých úřadů, ale ve večerních hodinách by mohla sloužit lidem přijíždějícím do města za zábavou.

Pardubice se, stejně jako většina velkých měst, potýkají s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst v centru, jejich specifikem ale je, že na 82 procentech ze 3835 parkovacích míst je smíšený režim, tedy parkují tu jak rezidenti, tak návštěvníci. Čistě rezidenční místa zaujímají 10 procent parkovacích míst a zbývajících 8 procent tvoří „návštěvnická“ parkoviště. Na základě údajů z nového parkovacího systému by se tento poměr měl přiblížit optimálnímu stavu.

Prvním krokem na cestě ke Smart Parkingu, díky němuž by mělo být snazší v Pardubicích zaparkovat, byla změna cenové politiky, tedy úprava parkovného, ale také charakteru některých parkovacích ploch v centru. „Nyní musíme upravit parametry tak, aby byla parkoviště co nejvíce využívána. Nejde totiž jen o výši parkovného, ale například i o dobu, po kterou se za parkování platí, a také režim, v němž fungují. Je velmi pravděpodobné, že časem se charakter parkování v některých lokalitách změní,“ řekl náměstek Kvaš.

Náklady na celý projekt budou zhruba 60 milionů korun, budován by měl být postupně. V současné době probíhá tříkolové výběrové řízení na dodavatele. Zakázka bude rozdělena na tři samostatné části, vítěz či vítězové veřejné soutěže by měli být známi do konce letošního roku a projekt samotný zahájen v příštím roce.

Nejprve budou parkoviště osazena 85 novými parkovacími automaty. Vedle platby v hotovosti umožní i platbu bezkontaktní platební kartou, mobilním telefonem a podobně. „Následovat bude technicky, technologicky i časově nejsložitější krok, osazení parkovacích míst čidly, která jsou základem celého systému. Prostřednictvím mobilní aplikace navedou motoristy k nejbližšímu volnému parkovacímu místu. Čidla ale musejí v reálném čase předávat informaci nejen o obsazení parkovacího místa, ale i o tom, zda jde o vůz návštěvnický, nebo rezidentský. Počítáme totiž s tím, že v další etapě parkovací karty nahradí elektronické identifikátory,“ uvedl náměstek Kvaš. Rezidentům by pak odpadlo každoroční čekání ve frontě na parkovací karty, po prvotní verifikaci údajů by totiž mohli parkovné pro další období uhradit přes webové rozhraní.

„První kroky k tomu, aby Pardubice byly smart a chytrá řešení ulehčovala život obyvatelů a návštěvníkům Pardubic, jsem s kolegy začal činit v roce 2016. Tehdy vznikly i první představy o systému chytrého parkování, který by přispěl k většímu komfortu pro řidiče i odlehčení dopravy v centru. Jsem rád, že realizace záměru se přiblížila a „chytré“ parkování tak bude prvním globálním smart řešením v Pardubicích,“ podotkl primátor Pardubic Martin Charvát.

Korunou Smart Parking bude integrační platforma, která zajistí, aby vše fungovalo podle požadavků města. Její součástí bude například mobilní aplikace s navigací řidiče na volné parkovací místo a s možností platby parkovného z vozu, kompletní systém vydávání a evidence rezidentů, nad tím vším dispečerské rozhraní „hlídající“ funkčnost systému. Samozřejmostí je kontrolní systém, včetně toho, zda na vyhrazených parkovacích místech neparkují vozy, nemající k tomu oprávnění. Projekt by měl být dokončen do roku 2023. „Náš systém musí být co nejsofistikovanější, proto například chceme, aby pro parkování v Pardubicích bylo možné použít i mobilní aplikace fungující také v jiných městech, například v Hradci Králové,“ dodal náměstek Kvaš. Přesné požadavky, tedy zadání pro výběrové řízení, město vyspecifikuje během léta.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

 
 
 • Kraj začíná oceňovat nejlepší učitele v regionu. Ceny nesou jméno Gustava Habrmana…
 • Pardubice – V Pardubickém kraji začíná letošním rokem nová tradice, a to oceňování pedagogů všech stupňů vzdělávání. Nové ocenění, jehož součástí

   
   
 • Přijaté Zásady otevírají cestu udržitelnému rozvoji…
 • Pardubice – Nové Zásady pro spolupráci s investory, které přinesou do Pardubic transparentní komunikaci mezi městem a developery a jasné

   
   
 • Nová auta od Globusu už dopravují hendikepované a seniory v Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a ve Svitavách…
 • Pardubice – Globus již od roku 2002 přispívá z prodeje tašek ve svých hypermarketech Kontu Bariéry na nákup nových velkoprostorových vozů

   
   
 • Výzkum Univerzity Pardubice získal světové uznání…
 • Pardubice – Metoda diagnostiky rakoviny slinivky, která je objevem týmu analytického chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, si vysloužila

   
   
 • Pardubice pomáhají sociálním službám desítkami milionů korun…
 • Pardubice – Hned z kraje nového roku se mohou sociální služby těšit na podporu města. Radnice tento týden začala s vyplácením peněz