MLSy z Pardubického kraje potkáte nejen na trzích, ale i v regálech obchodů…

KRAJ – V posledním srpnovém týdnu zasedla odborná komise, aby vybrala ty nejlepší potravinářské výrobky Pardubického kraje. Do 14. ročníku MLSu Pardubického kraje se přihlásilo 29 výrobců s 96 výrobky. I letos bylo předáváno ocenění ve čtyřech kategoriích, a to Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Maso a masné výrobky a Výrobky z medu a ostatní.

„Úroveň prezentovaných potravin byla na velmi vysoké úrovni a to nejen mezi vítězi jednotlivých kategoriích. Velmi mne těší fakt, že se oceněné výrobky z minulých let dostávají nejen do podvědomí spotřebitelů, ale hlavně do obchodní sítě a jsou tak dostupné široké veřejnosti," sdělil Václav Kroutil, radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov.

Největší zastoupení měla kategorie Mléko a mléčné výrobky (42). Výrobky z medu a ostatní (26), Maso a masné výrobky (19), Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky (9).

MLS Pardubického kraje zná již první oceněné, a to v kategorii „Objev roku".  Titul získalo pět producentů, kteří se do soutěže přihlásili poprvé. Jsou to Angelika Čížková – výroba dortů, Michaela Kinterová – med, Vladimíra Krejčíková – Zegita Ostřetín, Marta Komárková – dorty, koláče a Josef Branda – zmrzlina.

„V rámci další marketingové podpory bude vydán katalog oceněných výrobků a do konce roku připravujeme soutěž pro širokou veřejnost. Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním ocenění se uskuteční v říjnu na chroustovickém zámku, kde se všichni výrobci setkají," sdělila Lenka Brožková, ředitelka společnosti AGROVENKOV.

MLSy z Pardubického kraje potkáte nejen na trzích, ale i v regálech obchodů
« z 5 »

Agrovenkov o.p.s., jež je vyhlašovatelem soutěže se i v letošním roce věnuje propagaci oceněných výrobků. Webové stránky mlspardubickehokraje.cz , které jsou určeny pro širokou veřejnost, představují oceněné výrobky i jejich výrobce, budou aktualizovány. Novinkou letošního ročníku je mapa Vyrobeno v Pardubickém kraji – www.mapotic.com/vyrobeno-v-pardubickem-kraji , která je určena nejen pro obyvatele, ale také pro návštěvníky, Pardubického kraje. V mapě najdou ve svém okolí nejen výrobce potravin, jejich prodejny, ale také prodej ze dvora od místních zemědělců, farmářů, řemeslníky či další výrobce, kteří na území působí.

Odborná komise byla složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Pardubického kraje a Střední průmyslové školy potravinářství a služeb.

Zdroj a foto: Pardubický kraj