Mladí talentovaní hudebníci a výtvarníci se představí na Smetanově Litomyšli…

Praha / Litomyšl – Hudební festival Smetanova Litomyšl a festival Smetanova výtvarná Litomyšl dají v nadcházejících dnech prostor nejmladším talentům z nejrůznějších koutů republiky. Představí se zde absolventi Stipendijní Akademie MenART, kteří rok získávali zkušenosti pod vedením předních umělců jako jsou Kateřina Kněžíková, Ivo Kahánek, Michal Gabriel nebo Tomáš Císařovský. MenART má za cíl vyhledávat mladé talenty a pomoci jim v dalším rozvoji pod vedením profesionálů ve svých oborech, a to nejen v hudbě, ale i ve výtvarném umění či divadle a tanci.

Již tuto sobotu 3. července proběhne ve velkorysém prostředí Zámeckého pivovaru vernisáž výstavy s názvem Mentoři a stipendisté, která prezentuje práce sedmi desítek žáků, studentů a pedagogů, kteří rok pracovali pod vedením umělců Alžběty Skálové, Michala Gabriela, Tomáše Císařovského a Richarda Loskota, jejichž díla budou také vystavena. Návštěvníci se mohou těšit na malbu, 3D objekty, světelné instalace, ilustrace, grafiky apod. Podpořit sebedůvěru mladých talentů bude možné nákupem děl. Pokud návštěvníky zaujmou vystavená díla, mají možnost je získat. „Součástí našeho procesu jsou i první zkušenosti s praxí a trhem umění. Vystavená díla, jejichž hodnotu prověří a ukáže čas, ale která již nyní mají sílu originálu, mohou zdobit i osobní sbírky. Stejně tak drobné grafiky, které vytvořili žáci a pedagogové pod vedením ilustrátorky Alžběty Skálové," upřesňuje Dana Syrová, zakladatelka Akademie MenART. Výstava vznikla díky spolupráci s Bohemian Heritage Fund a Zámeckým návrším a bude možné ji navštívit do 20. července.

III. ročník Akademie MenART pak symbolicky vyvrcholí v úterý 6. července na Matiné hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, na kterém vystoupí stipendisté ze tříd houslisty Jana Fišera, pěvkyně Kateřiny Kněžíkové, klavíristy Iva Kahánka a flétnisty Jana Ostrého. „Je úžasné sledovat růst a pokroky všech stipendistů. Jsou to mladí lidé obdaření nadáním, ale též zázemím rodiny a pedagogů, kterým za to patří dík. Přeji všem mladým pianistům, aby čas strávený u klavíru vnímali jako nejlepší investici do sebe sama. S velkou nadějí budu sledovat jejich další cestu," uzavírá roční spolupráci například Ivo Kahánek, který u projektu stojí od jeho pilotního ročníku a celým Matiné posluchače provede.

Na koncertu v pečlivě sestaveném programu zazní výběr skladeb od W. A. Mozarta po A. Dvořáka či E. Ysaÿe. Koncert začíná v 11.00. „MenART předčil naše očekávání v mnoha směrech. Je úžasné vidět, kolik motivovaných mladých lidí po celé České republice má chuť na sobě pracovat v uměleckých oborech, jaké pokroky během roku zvládnou a jaká silná přátelství vznikají. Festival Smetanova Litomyšl jim svým patronátem nabídl životní zkušenost a silně tak podporuje motivaci nejmladší generace umělců děkujeme mu za velkorysou podporu a inspiraci nejmladších interpretů a publika," doplňuje Dana Syrová.

O Akademii MenART

Stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART vznikla s cílem nejen vyhledávat a rozvíjet mladé talenty, ale také podporovat a inspirovat jejich pedagogy. Roční program proto absolvují žáci či studenti a jejich pedagogové společně. Pro nadcházející školní rok 2021/2022 mohli zájemci vybírat z oborů operní a muzikálový zpěv, hra na klavír, housle, saxofon, příčnou flétnu nebo skladba, divadlo, malba či komiks. S Akademií MenART dlouhodobě spolupracují přední umělci jako operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírní virtuos Ivo Kahánek, koncertní mistr České filharmonie a PKF Prague Philharmonia, houslista Jan Fišer a flétnista a vyhledávaný pedagog na mezinárodní scéně Jan Ostrý. Inspirativní setkání v hudebních žánrech bez hranic a autorské tvorbě povedou zpěvačka Radka Fišarová, saxofonista a hudební skladatel Marcel Bárta, hornista a dirigent Radek Baborák nebo choreograf a tanečník Jan Kodet. Nově role mentorů přijali klavírní virtuos Karel Košárek, malíř Martin Velíšek, ilustrátorka Lela Geislerová a básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog Petr Váša. Účast v programu, který zahrnuje několik intenzivních pracovních setkání v průběhu školního roku, pokrývá udělené stipendium. Program zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce, kterými jsou možnost inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobá spolupráce s kvalitním pedagogem. „MenART mi otevřel oči. Celý rok mi ukázal, jak různě se dá k výuce zpěvu přistupovat a také spoustu podstatných detailů v práci a chování žáků i učitelů. Myslím, že mě významně posunul jak v umění, tak v seberozvoji jako takovém", říká například absolventka MenARTu Klára Muknšnáblová, která nyní studuje na konzervatoři. Prozatím prošlo akademií 276 absolventů, z nichž bylo více jak tři desítky přijato ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách u nás i v zahraničí.

ZUŠ Open je celostátní festival základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, v němž základní umělecké školy představují to nejlepší ze své činnosti, letos mimořádně v důsledku pandemie až do konce kalendářního roku 2021. Přináší program pro širokou veřejnost napříč hudebními obory i žánry po celé České republice s cílem zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení respektu k tomuto způsobu vzdělávání a komunikace směrem k veřejnosti. Prezentuje celou šíři tvůrčího života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory.

Zdroj a foto: SMART Communication s.r.o.