Ministr ocenil děkana Petra Kalendu za propagaci chemie…

Pardubice – Za pedagogickou činnost udělil děkanovi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ministr školství prestižní resortní vyznamenání. Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 2. stupně převzal dnes prof. Petr Kalenda na slavnostním aktu v prostorách Senátu ČR. Děkan podporuje a aktivně se účastní akcí, které mají vzbudit mezi žáky zájem o technické obory a studium chemie.

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. se věnuje propagaci chemie mezi studenty základních a středních škol dlouhodobě. Děkan Fakulty chemicko-technologické svým aktivním působením podporuje významné soutěže žáků základních škol a středoškolských studentů v oboru, iniciativně prohlubuje spolupráci fakulty se středními školami v oblasti vzdělávacích aktivit pro studenty i pedagogy.

„Toto vyznamenání pro mě osobně znamená velmi mnoho. Je opravdu důležité vzbuzovat u mladých lidí zájem o technické obory i vášeň pro vědu už od žákovského věku. Mnohé děti, které jsme za poslední roky aktivně na středních školách oslovili nebo viděli u nás se zápalem soutěžit, se už staly úspěšnými studenty nebo absolventy," řekl děkan Fakulty chemicko-technologické Petr Kalenda.

Děkan stál u zrodu unikátní, dnes celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, která jejednou z nejvýznamnějších propagačních akcí v oblasti chemie v ČR. Soutěž pro žáky devátých tříd základních škol původně vznikla ve spolupráci fakulty a firmy Synthesia, a.s. jako propagace chemie v kraji, postupně se stala celonárodní. Posledního ročníku se účastnilo více než 10 tisíc studentů z celé republiky. Finále a vyhlášení celostátních vítězů probíhá každý rok na Fakultě chemicko-technologické a účastní se ho také ředitelé předních českých a slovenských firem působících v oblasti chemie.

Prof. Kalenda aktivně působí v rámci soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež, kterou od roku 1992 pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET, a.s.) společně s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. Právě pod vedením děkana fakulty se vyhlašují a udělují ceny v oblasti chemie, v kategorii Junior (ZŠ) i Středoškolák (SŠ). Děkan Petr Kalenda několik desetiletí zasedal v odborné porotě této soutěže při hodnocení nejlepších projektů a aktivně se podílel na motivování talentovaných žáků ZŠ a SŠ v oboru chemie prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů a podporou rozvoje tvůrčích schopností začínajících badatelů. Řada oceněných mladých vědců je dnes již úspěšnými absolventy Fakulty chemicko-technologické a vyhledávanými odborníky v oboru chemie.

„Panu děkanovi gratuluji a děkuji za jeho přínos. Cena je důležitá pro fakultu, ale i pro celou naši univerzitu. Je dobře, že systematická podpora technických oborů je takto státem oceněna," uvedl prorektor pro vědu a rozvoj Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Prof. Petr Kalenda (59) je absolventem (1985) Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor Technologie výroby a zpracování polymerů. Působí v Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek. Vědecky se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty pro ekologické nátěrové systémy, které mají velké aplikační využití. Odbornou spolupráci s aplikační praxí podpořil v posledních letech realizací významného projektu Partnerství pro chemii. V letech 2007 – 2015 působil jako proděkan pro pedagogiku fakulty a od roku 2015 až dosud zastává funkci děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Autor: Mgr. Martina Macková – Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice