Mezi mladými chemiky kralovali Pardubáci…

Pardubický kraj – Třináctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná vítěze. První příčky obsadily pardubické základní školy.

„Velice mě těší rekordní účast žáků v této soutěži, která potvrzuje velký zájem o studium chemie v našem regionu. Za úspěchem akce je také skvělá organizační práce ředitele školy Jana Ptáčka a celého pedagogického sboru školy. Gratuluji vítězům a věřím, že v příštím roce bude vyhlášení výsledků opět možné ve slavnostní atmosféře,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro oblast školství.

Vzhledem k pandemii se společenská akce s tradičním vyhlašováním výsledků nemohla uspořádat a předání cen proběhlo individuálně. Oceněni byli soutěžící ve čtyřech kategoriích.

V kategorii jednotlivců zvítězila Markéta Poláčková z pardubické ZŠ Polabiny 3, která si jako výhru odnesla tablet a řadu dalších cen. „Baví mě chemie, fyzika i matematika a jednomu z těchto oborů bych se ráda po absolvování gymnázia věnovala, “ prozradila nejlepší mladá chemička. Na druhé příčce se umístila Michaela Sajdlová ze ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí. Třetí místo obsadila Anna Rezková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou.  

Soutěže projektů se zúčastnilo dvanáct týmů základních škol, které individuálně zpracovávali letošní téma „Chemik na stopě zločinu“. Prvenství vybojovala ZŠ Štefánikova Pardubice s projektem Po stopách královny Kleopatry. Porota ocenila prezentaci, která se vyznačovala zajímavým historickým exkurzem, dobovými kostýmy a zdařilým dramatickým ztvárněním. Druhé místo obsadila pardubická ZŠ Polabiny. Třetí skončili žáci ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí

Mezi mladými chemiky kralovali Pardubáci
« 1 z 9 »

V soutěži o nejlepšího učitele zvítězila Monika Hrabánková ze ZŠ Polabiny 3 Pardubice. Druhé místo obsadila Miroslava Černohorská z pardubické ZŠ Štefánikova a třetí pozici vybojovala Dagmar Kunkelová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Soutěž o nejlepší školu kopírovala výsledky kategorie učitelů.

„Letošní ročník Mladého chemika přinesl nejen vysokou účast žáků a řadu nově zapojených škol, ale i nečekané komplikace v podobě pandemie koronaviru. Naštěstí se v našem regionu podařilo soutěž v plném rozsahu dokončit. Mladý chemik splnil své poslání a dokázal nastupující generaci představit chemii jako přitažlivý a perspektivní obor, který má smysl studovat. SPŠCH letos obdržela rekordní počet přihlášek ke studiu chemických oborů, takže od září budeme moci otevřít čtyři až pět maturitních tříd chemiků a jeden tříletý učební obor,“ řekl SPŠCH Jan Ptáček.

Více informací na: www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •