Město zná výsledky architektonické soutěže na novou budovu polabinské ZUŠ

Pardubice – Porota architektonické soutěže rozhodla o výběru nejvhodnějších návrhů na novou budovu Základní umělecké školy. Novostavba nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. Škola bude stát v největším pardubickém sídlišti Polabiny a navštěvovat by ji mělo až 1200 žáků.

V rámci architektonické soutěže, kterou město vyhlásilo pod záštitou České komory architektů, porota vybírala nejprve z celkově 12 žádostí o účast v soutěži od architektů z České republiky i ze zahraničí. Na základě kvality portfolií posléze vyzvala 8 architektonických týmů k vypracování soutěžního návrhu. Nad odevzdanými soutěžními návrhy probíhala dlouhá diskuse, ze které vzešli dva vítězové. Nejvýše porota ocenila práci od spolupracujících architektonických kanceláří Studio Perspektiv a Grido a návrh od ateliéru Med Pavlík architekti. Třetí cenu získala společnost TŘI.ČTRNÁCT architekti. „Každý z oceněných návrhů přistoupil k řešení problematiky školy jinak a přináší zadavateli pestrou paletu názorů na řešení zadání. Od rozličné koncepce umístění stavby a vazeb v území, přes funkční řešení dispozic až po materiálové pojetí. Výběr nejvhodnějšího návrhu, respektive zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace stavby, vzejde z navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, které připravujeme na první čtvrtletí příštího roku," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Podrobnější informace ke všem soutěžním návrhům jsou k dispozici na webových stránkách města www.pardubice.eu/zakladni-umelecka-skola-pardubice-polabiny.

Již od dob vzniku polabinské ZUŠky je právě její prostorová vybavenost považována za největší výzvu. „Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. Tato situace velice komplikuje spolupráci mezi jednotlivými obory i pedagogy a přirozený rozvoj školy. Proto jsme jako škola velmi vděčni zřizovateli, statutárnímu městu Pardubice, že spolu s námi vnímá tuto silnou potřebu nové společné budovy ZUŠ Pardubice – Polabiny," podotýká ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny Jiří Kabát.

Studio Perspektiv a Grido

Základní umělecká škola Lonkova v současné době nedisponuje vlastní budovou. Nejen že má několik odloučených pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. Radnice se proto rozhodla vybudovat zcela novou základní uměleckou školu na pozemku města v ulici Stavbařů, kde v současné době sídlí Základní škola a Praktická škola Svítání, která se zavázala v návaznosti na rekonstrukci budovy v ulici Klášterní objekt v Polabinách opustit. „Na demolici stávajícího technicky a dispozičně nevyhovujícího objektu a výstavbě nové budovy se v rámci architektonické soutěže shodli všichni architekti vyjma jednoho, jelikož by to pro město mělo být ekonomicky výhodnější než rekonstrukce. Nový objekt bude vyhovovat parametrům a potřebám základní umělecké školy tak, aby bylo možné sem přesunout odloučená pracoviště nacházející se v ulicích Mozartova, Nová a Kosmonautů. ZUŠce by to ulevilo v nákladech spojených s nájemným, u objektů v majetku města bychom mohli hledat možnosti k dalšímu jejich využití pro další občanskou vybavenost nebo posoudit jejich zbytnost a nabídnout je v prodeji například formou dražby," vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že zbylá tři odloučená pracoviště, která fungují při ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč, zůstanou na svém místě, aby je žáci těchto škol měli co nejblíže.

Třetí cenu získala společnost TŘI.ČTRNÁCT architekti

Nová budova a s ní i budoucí ZUŠka by se měla stát novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin, nejen školou určenou pouze k výuce. „Škola by měla být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se „někam vešly". Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen místo kam se chodí do práce," podotýká ředitel Kabát, podle jehož slov všechny tyto atributy oceněné soutěžní návrhy naplňují. „Věřím, že na základě výsledků architektonické soutěže a z následného jednacího řízení vzejde projekt a následně i stavba funkční základní umělecké školy, která bude odpovídat významu krajského města Pardubic a trendům ve vzdělávání 21. století," doplňuje Rychtecký s tím, že město se bude snažit hledat dotační podporu na výstavbu nového objektu ZUŠky, neboť její cena by se měla pohybovat okolo 220 milionů korun.

Všechny soutěžní návrhy včetně modelů jsou k vidění na veřejné výstavě v budově ZUŠ Lonkova 510, a to do 6. prosince 2022.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic