Město získalo dotaci na projekt kreativního učení

Pardubice – Pardubická radnice na konci května žádala o dotaci z Národního fondu obnovy, díky kterému by financovala projekt Regionální koordinace kreativního učení pro město, jehož cílem je rozvíjení kreativního vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Se svou žádostí byla radnice úspěšná a ministerstvo kultury ji poskytne dotaci ve výši 1 143 000 korun. 

„Jsme nadšení, že získáváme dotaci v takové výši. Původně jsme žádali o 1 340 000 korun, avšak o dotaci měla zájem velká spousta subjektů. Ministerstvo kultury totiž přijalo celkem 289 žádostí, nicméně jen 14 projektů získalo dotaci vyšší než my. O to více jsme nadšeni, že jsme uspěli v takové konkurenci a těšíme se, až se projekt rozjede," komentovala náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová. 

Město tedy může navázat na červnové pilotní setkání se zástupci kulturních institucí a škol z Pardubic a okolí, na kterém projekt a jeho cíle představilo. Během srpna tak dojde k setkání edukátorů, kreativců, umělců a pedagogů a proběhnou koordinační schůzky. V září a říjnu proběhne školení všech zúčastněných skupin a dojde také na přípravu a plánování jednotlivých projektů ve třídách. Samotná realizace kreativního učení ve školách pak bude probíhat mezi listopadech a květnem. „Bavíme se o dvou školách a celkem čtyřech třídách, přičemž zastoupeny budou oba stupně," přibližuje projekt vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová s tím, že projektový den bude probíhat jednou za 14 dní v rozsahu 5 hodin. V květnu pak dojde na veřejnou prezentaci výstupů projektu. Mezi květnem a červnem 2024 proběhne evaluace projektu.

Další částí projektu je samotné sbližování kulturních institucí, které bude probíhat formou workshopů či vzájemných návštěv. Hlavním záměrem této části je vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností z praxe a nabídnutí diskuse o problematických tématech. Současné budou realizovány metodické semináře a inovativní workshopy s předními českými odborníky a profesionály.

Mezi výstupy projektu pak bude patřit platforma Kreativního učení na webových stránkách města Pardubice, díky tomu vznikne databáze edukačních programů kulturních organizací a také jednotlivých kreativců v Pardubicích. Cílem je tedy vytvořit přehlednou nabídku a zlepšit spolupráci kulturních institucí a škol. Mezi další výstupy projektu budou spadat i samotné výstupy žáků ze škol, které mohou mít podobu výstavy, vystoupení či happeningu. Dalším výstupem bude metodika kreativního vzdělávání a v neposlední řadě také odborná Konference kreativního učení v Pardubicích, která proběhne v červnu příštího roku.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice