Město vybralo firmu, která zrekonstruuje nadjezd Kyjevská…

Pardubice už znají firmu, která pro město zajistí rekonstrukci nadjezdu Kyjevská a jejíž jméno je klíčové pro získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve výběrovém řízení nakonec zvítězilo konsorcium firem Silnice Group a.s. a Společnost T.A.Q., práce na kompletní modernizaci klíčového nadjezdu u pardubické nemocnice by přitom měly odstartovat na jaře roku 2021.

„Od vyhlášení vítěze výběrového řízení mají zbylí účastníci možnost podat během dvou týdnu případné námitky. Pokud se však nikdo proti výsledku výběrového řízení v této čtrnáctidenní lhůtě neodvolá, a já pevně věřím, že vše proběhne bez komplikací, budeme moci postoupit k podpisu smlouvy s dodavatelem, což je jedna z podmínek pro podání žádosti o dotaci,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Pardubice přitom mají na projekt, který již získal stavební povolení, ze Státního fondu dopravní infrastruktury přislíbenou dotaci ve výši zhruba 217 milionů korun, zbylé náklady půjdou z rozpočtu města.

Mostní konstrukce bude během rekonstrukce rozšířena na posledních třech mostních dílech u nemocnice ze stávajících dvou pruhů na tři a zmodernizována bude takovým způsobem, aby při realizaci dalších staveb v okolí nevyžadovala další úpravy. „Projekt modernizace nadjezdu Kyjevská je připraven tak, aby v budoucnu v souvislosti s dalšími investicemi v území, především s rekonstrukcí areálu Tesla Kyjevská či budoucího nového dopravního napojení areálu Pardubické nemocnice, nebylo potřeba do konstrukce nijak zasahovat. Pro připravované záměry napojení krajské nemocnice a bývalého areálu Tesla z mostu Kyjevská se pouze odstraní části říms a svodidel a konstrukce pro odbočení se připojí k těmto již hotovým konstrukcím,“ dodává náměstek Kvaš, podle jehož slov bude velmi důležitá také koordinace se Správou železnic, která v nedávné době zahájila rekonstrukci železničního uzlu Pardubice zahrnující modernizaci tratí vedoucích právě pod nadjezdem.

Most z roku 1964 propojuje centrum Pardubic s Pardubičkami a Nemošicemi a práce na jeho obnově by měly trvat osm až devět měsíců. Vysoutěžená cena rekonstrukce přesáhla hodnotu 200 milionů korun bez DPH.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •