Město přijímá žádosti o dotace na obnovu památek…

Pardubice – Město Pardubice v roce 2021 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy domů v historickém centru. Do začátku listopadu přijímá od majitelů plánujících opravu domů v památkové rezervaci dotazníky, které zároveň plní funkci žádosti o tyto dotace.

Vlastníci památkově chráněných objektů čerpají dotace z programu na obnovu památek v pardubické památkové rezervaci pravidelně již řadu let.  Pokud chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2021, musejí doručit vyplněný anketní dotazník (včetně příloh) programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 5. listopadu 2020 do 17:00. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města www.pardubice.eu, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města, telefon: 466 859 475. Povinnými přílohami jsou barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD), závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k rekonstrukci objektu, k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, včetně DPH. Z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena.  

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. V Pardubicích by v letošním roce měl dotaci z tohoto programu získat majitel domu číslo 65 na Pernštýnském náměstí, či vlastník pardubického zámku, který požádal o dotaci na opravy hradební zdi.

Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou, a přitom ve své době nedobytnou, aristokratickou rezidencí – zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •