Město podpoří Paletu i azyl pro handicapovaná zvířata…

Pardubice finančně podpoří jak provoz Ekocentra Paleta, tak Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Pro tyto organizace uvolní z programu podpory ekologické výchovy a osvěty celkem 335 tisíc korun. Dotaci pro pardubickou Paletu ještě musí schválit zastupitelstvo města. Celkem město letos podpoří ekologickou výchovu více než 750 tisíci korunami.

„Ekocentrum PALETA, z.s., založené v roce 1990, chceme podpořit částkou 300 tisíc korun. Patří k nejstarším a největším střediskům ekologické výchovy v České republice. V oblasti environmentálních výukových programů pro školy je také jedním z největších středisek v ČR, ročně se jich zúčastní na 20 000 dětí, z velké části právě z pardubických škol,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Výukové programy, z nichž zhruba polovina je připravována pro pardubické školy, zajišťuje deset stálých zaměstnanců ekocentra. Dotaci města Paleta využije zejména na pokrytí mzdových nákladů. Letošní novinkou v programu ekocentra je například čtyřdílný cyklus pro děti mateřských a základních škol, zaměřující se na udržitelné a odpovědné chování v domácnostech, ve škole, při zájmových činnostech a vlastně kdekoliv. O programy Palety je zájem mezi školami, ale také mezi rodiči. Například kapacita příměstského tábora, který ekocentrum Paleta pořádá o prázdninách, je již zcela vyprodána.

Město Pardubice podpoří také Provoz záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, které zřizuje a provozuje Český svaz ochránců přírody. Součástí areálu je expozice handicapovaných zvířat a ekocentrum, v němž probíhají výukové programy pro děti a mládež od mateřských škol, až po školy střední. Pro město Pardubice záchranná stanice zajišťuje odchyt handicapovaných zvířat, kterým poskytuje ve svém zařízení následnou péči. V minulosti tak například do Pasíček putovali podchlazení netopýři, poraněné labutě, ale také sele, které majitelé „odložili“ do kontejneru a pod. Provoz záchytné stanice a ekocentra je financován převážně ze sponzorských darů, příspěvků drobných dárců, podpory z MŽP, úřadů práce a dalších subjektů, Pardubice jej letos, stejně jako v loňském roce, podpoří částkou 35.000 korun.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •