Město Pardubice rozšiřuje kapacitu a zlepší zázemí škol v Pardubičkách

Pardubice – Rada města Pardubic schválila investiční záměr a návrh stavby zaměřený na zvýšení kapacity a kvality školských zařízení v městské části Pardubičky. Tento krok přichází v reakci na rostoucí potřebu školských kapacit a demografický vývoj ve školském spádovém obvodu, do kterého se promítá výstavba v oblasti Nová Tesla, ale i rostoucí počty zaměstnanců v průmyslové zóně.

„Máme hotový návrh stavby, který velmi kompaktně řeší přístavbu základní školy v Pardubičkách a navýšení kapacity o 60 míst. Součástí řešení jsou dvě nové kmenové učebny a jedno oddělení školní družiny pro celkem 30 žáků. Kromě toho bude rozšířeno zázemí pro pedagogy o novou sborovnu pro 15 učitelů a rozšířeny šatnové prostory, které pojmou dalších 60 žáků. Významnou novinkou je také výstavba nové školní jídelny přímo v areálu školy, která bude mít kapacitu 180 strávníků a nahradí stávající výdejnu v mateřské škole Čtyřlístek, což nám umožní za minimální náklady proměnit výdejnu ve školce na třídu pro 25 dětí a navýšit kapacitu i této mateřinky," představil hlavní body investičního záměru 1. náměstek primátora zodpovědný za školství a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že zároveň navrhuje pokrýt 5 milionů korun v červnové změně rozpočtu, aby mohlo město co nejdříve vypsat výběrové řízení na zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně realizační dokumentace. 

Projekt přístavby základní školy zahrnuje také koncepční využití zahrady a posílení parkování v této lokalitě. „Na školním pozemku bude nově vybudováno moderní venkovní školní hřiště a herní prvky pro školní družinu, což výrazně zlepší možnosti pro trávení volného času žáků. Druhá část pozemku bude nadále sloužit jako přírodní školní zahrada. Počítáme zde i s výstavbou nového parkoviště s osmi parkovacími místy v areálu školy a rozšíření plochy pro parkování na Kyjevské ulici před hlavním vchodem," řekl primátor města Jan Nadrchal. 

„Předpokládané investiční náklady, které se budou zpřesňovat v dalších stupních projektové dokumentace, v úrovni návrhu stavby na realizaci tohoto projektu činí 89 milionů korun včetně DPH. Tato částka zahrnuje náklady na rozšíření základní školy, zkapacitnění kuchyně a přeměnu stávající školní jídelny v MŠ Čtyřlístek na novou třídu mateřinky, ale i modernizaci vývařovny ve školce ze současných 270 na 380 jídel bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav, ta bude nadále sloužit i žákům základní školy," objasnil náměstek Jakub Rychtecký s tím, že radnice tím chce výrazně zvýšit komfort pro žáky i zaměstnance obou vzdělávacích institucí. Děti a personál školy se již nebudou muset docházet stravovat do mateřinky. 

Součástí projektu je také adaptace školní jídelny v MŠ Čtyřlístek na novou třídu pro 25 dětí. Plánované úpravy zahrnují změny v uspořádání vnitřního prostoru a zásahy do obvodových konstrukcí, včetně nových oken a dveří. Rekonstrukce bude doplněna o úpravy části zahrady u pavilonu, kde přibude nové pískoviště se stíněním a další herní prvky.

Architektonické studio Eduard Sojka, s.r.o. měl také v rámci návrhu stavby prověřit budoucí rozvoj areálu, studie tak do budoucna počítá s etapou II. To se zdařilo. Přístavba základní školy v Pardubičkách je navržena ve dvou etapách. „Základní škola tím získala jasnou vizi pro svůj další rozvoj, což jí umožní v budoucnu a při případných dotačních příležitostech pokračovat v dalším kvalitativním rozvoji. V rámci druhé etapy architekt připravil i umístění tělocvičny v areálu," uzavřel Rychtecký.

Tento projekt je významným krokem směrem k zajištění dostatečné kapacity a moderního vybavení školských zařízení v Pardubicích, a to nejen v krátkodobém horizontu, ale i do budoucna. Investiční záměr musí ještě odsouhlasit na svém pondělním zasedání 24.6. 2024 Zastupitelstvo města Pardubic. 

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic