Město Pardubice finančně podpoří Záchrannou stanici v Pasíčkách

Pardubice / Chrudimsko – Záchranná stanice v Pasíčkách je známá tím, že pečuje o handicapovaná zvířata. Nyní však sama potřebuje pomoc, aby mohla i nadále pokračovat ve své činnosti, která zahrnuje i péči o zvířata z Pardubic. Město proto chod záchranné stanice podpoří dotací, která má pomoci pokrýt náklady spojené s provozem areálu.

Město Pardubice provoz areálu v Pasíčkách podporuje každoročně, a to individuální dotací ve výši 35 tisíc korun uvolněnou z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty. Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií koronaviru a nárůstem režijních nákladů na provoz město letos pošle do Pasíček o 300 tisíc korun více.

„Situace v Záchranné stanici a ekoncetru Pasíčka není vůbec jednoduchá. Víceméně všechny náklady spojené s provozem se zvýšily, doba covidu způsobila, že řada ekovýchovných programů musela být zrušena, stanice navíc přišla o některé své sponzory a vlastní finanční zdroje jí na zajištění provozu nevystačí. Rozhodli jsme se proto, i vzhledem k tomu, že se pracovníci v Pasíčkách starají také o zvířata přivezená z našeho města, navýšit pravidelnou roční dotaci ve výši 35 tisíc korun o dalších 300 tisíc uvolněných z téhož programu," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.  

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody, funguje již 23 let. „Původně zde stálo opuštěné hospodářské stavení, které se postupně přeměnilo na moderní areál rozdělený do tří částí. Tu první tvoří léčebné komplexy sloužící pro léčbu a rehabilitaci zvířat, druhou pak expozice, v níž jsou umístěni trvale handicapovaní živočichové. Expozice je navíc využívána pro realizaci ekovýchovných programů a je přístupná široké veřejnosti, která se zde může seznámit se zástupci zvířat vyskytujících se v naší přírodě. Třetí část tvoří volně přístupné uskupení drobných vodních ploch s naučnou stezkou a geologickým areálem „Brána do pravěku" s interaktivními prvky. Hlavním posláním areálu je však péče o zraněné živočichy a jejich následná rehabilitace zakončená zpětným navrácením do volné přírody. Nejčastěji se k nám dostávají zvířata se zraněními po střetu s dopravními prostředky, nárazech do prosklených ploch, úrazech elektrickou energií či opuštěná mláďata. Po pobytu u nás, který trvá dle zranění a potřeby zhruba od jednoho do čtyř týdnů, jsou zvířata navrácena zpět do přírody, někdy na původní lokalitu, někdy třeba ve skupině na novou. Co se týče ekovýchovy, areál navštěvují školy z celého Pardubického kraje a účastní se programů o zvířatech, jejich ochraně, ale také o geologii či okolních chráněných území, které s průvodcem též navštíví," popisuje fungování stanice Josef Cach.

Autor: Iveta Koubková
Foto: Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
Zdroj: Magistrát města Pardubic