Město má pro zájemce o dotace připraveny desítky milionů korun

Pardubice – Radnice má ve svých dotačních programech pro letošní rok alokováno téměř 85 milionů korun. Zájemci mohou prostřednictvím elektronických žádostí získat finanční podporu města například v oblasti sportu, cestovního ruchu, kultury, bezbariérovosti, volnočasových a rodinných aktivit, ekologie a v neposlední řadě také bezbariérovosti a sociální oblasti.

„Podařilo se nám rozpočet města pro letošní rok připravit tak, abychom v oblasti dotačních programů nemuseli alokovanou částku snižovat, protože jsme si vědomi, jak na spolky, sportovní kluby, poskytovatele sociálních a zdravotních služeb dopadá inflace. Mezi úspěšné žadatele plánujeme rozdělit téměř 85 milionů korun. Zásady a jednotlivé programy podpor pro poskytování dotací navíc prošly aktualizací, byly zpřesněny jednotlivé oblasti dotační podpory, podávání žádostí bude elektronickou formou, tento systém se nám osvědčuje," informuje náměstek primátora zodpovědný mimo jiné za městský rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že navržené změny byly konzultovány s dotčenými odbory magistrátu města a v příslušných komisích rady města, které zodpovídající za jednotlivé programy podpory.

Celková suma bude rozdělena mezi oblasti zahrnující Program podpory sportu, Program podpory kultury, Program podpory cestovního ruchu, Program podpory bezbariérovosti, Program podpory v sociální a zdravotní oblasti, Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti či Program podpory ekologické výchovy a osvěty. Další Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit vznikl sloučením Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, který spadal pod odbor školství, kultury a sportu, a Programu podpory prorodinných aktivit, který dříve spravoval odbor sociálních věcí. „Nic nerušíme, ale sloučením programu zefektivňujeme činnost a snižujeme počet komisí, které projekty hodnotí. Nově tyto oblasti zastřešuje Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit. Z programu budou, jak již sám název napovídá, podporovány aktivity zahrnující celoroční činnost spolků a organizací podporujících vzdělávání a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, ale také prorodinné aktivity. O finanční prostředky mohou zažádat i subjekty zaměřené na celoroční spolkovou činnost dospělých, jednorázové akce či na příměstské i pobytové tábory, kde se budou žádosti podávat v květnu. Jak v případě volnočasových aktivit, tak v případě sportu, kde ročně podporujeme deset tisíc sportujících dětí, kterým se touto cestou snažíme umožnit co nejvíce se rozvíjet," dodává náměstek Rychtecký, do jehož gesce spadá kromě rozpočtu také sport, sociální a zdravotní oblast či bezbariérovost.

Co se kultury týče, město podpoří jak jednorázové akce, tak i ty, které mají v Pardubicích dlouhou tradici. „Naším cílem je nejen zachovat a podpořit akce, které se tu konají již roky a na které jsou lidé zvyklí. Rádi bychom pomocí dotace také motivovali další kulturní nadšence, aby se pustili do nových projektů, napomohli rozvoji kulturních akcí a rozšířili jejich nabídku. Například u projektu Rozjeď to!, na kterém v loňském roce město spolupracovalo s Univerzitou Pardubice, jsme se přesvědčili, že v našem městě máme spoustu talentovaných mladých lidí, kterým finanční podpora umožní realizovat své nápady. Těším se, že projekt bude pokračovat i letos," podotýká náměstkyně pro kulturu a životní prostředí Jiřina Klčová.

Program podpory cestovního ruchu pro změnu cílí na dvě oblasti – na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, zájemci však mohou zažádat také o podporu akcí s významným turistickým potenciálem. „Chceme touto cestou zvýšit kvalitu stávající městské infrastruktury, zpestřit nabídku služeb a aktivit pro turisty a napomoci rozvoji cestovního ruchu ve městě. Díky této finanční podpoře bude možné realizovat takové projekty jako je například rozvoj technologií pro informování návštěvníků, rozšířit možnosti zážitkové turistiky či intenzivněji propojit různé akce s běžným životem ve městě, a ještě více Pardubice zviditelnit v rámci celé ČR," konstatuje náměstek zodpovědný za oblast cestovního ruchu René Živný, který poukazuje také na potřebu prodloužit návštěvu turistů na více než jeden den. 

Zájemci o dotace naleznou veškeré informace na webu města v sekci Dotace – https://pardubice.eu/dotace, termíny pro podávání žádosti se přitom mohou u jednotlivých programů lišit, první žádosti je možné podávat od 20. ledna. Město navíc na tuto středu chystá online seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s pravidly podávání žádostí, nejčastějšími chybami při žádání o dotaci a součástí semináře bude také diskuze. Online seminář se uskuteční ve středu 11. ledna v 15:00, zájemci se bez nutnosti registrace mohou k semináři přihlásit prostřednictvím odkazu https://bit.ly/3ic0Uf8. Pro hladší a nerušený průběh jednání doporučujeme připojit se na počátku schůzky.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic