Město bude spolupracovat s rozvojovou bankou…

Pardubice – Město Pardubice bude při realizaci některých projektů spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou ČMZRB). V oblasti budování veřejné infrastruktury má vytipovány dvě oblasti, z nichž by připravované projekty mohly být na základě této spolupráce naplňovány formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

 „V současné době připravujeme několik velkých rozvojových projektů, ale zdroje města jsou omezené. Rádi bychom tedy některé z nich realizovali ve spolupráci se soukromým sektorem. S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uzavřeme v nejbližších dnech memorandum o spolupráci. Zkušeností jejích odborníků chceme využít při identifikaci a posuzování projektů města, u nich lze uvažovat o realizaci formou PPP," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Konzultační podpora bude zaměřena na oblast budování parkovacích domů a domovů pro seniory," dodal primátor s tím, že výsledkem spolupráce má být portfolio projektů, které bude moci město nabídnout potencionálním investorům a partnerům.

Posláním ČMZRB, která je národní rozvojovou bankou České republiky, je usnadňovat a zlevňovat realizaci infrastrukturních projektů. K tomuto účelu banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu a poskytuje také technickou asistenci spočívající v konzultační podpoře veřejných zadavatelů. Městu Pardubice pomůže například při posuzování vhodnosti projektu pro realizaci formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, metodickou pomocí při přípravě a realizaci projektů, poradenstvím při výběru poradců pro jednotlivé projekty, poradenstvím při projektovém řízení a podobně. Základní myšlenkou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kdy partneři sdílejí užitky a rizika plynoucí ze zprostředkování veřejné infrastruktury a veřejných služeb.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice