Město a kraj se domluvily na společném postupu ohledně revitalizace dvou klíčových pardubických mostů

Pardubice – Radní města Pardubice a Pardubického kraje mají za sebou další jednání, které se uskutečnilo v prostorách Společenského sálu radnice. Jedním z důležitých bodů jednání byla i situace ohledně městského mostu kpt. Bartoše a mostu Pavla Wonky, který je v majetku kraje. Zástupci obou samospráv se dohodli na společném postupu, který by měl zabránit dopravním komplikacím ve městě.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o dva klíčové mosty v Pardubicích, bylo nutné zkoordinovat s krajem postup jejich oprav, abychom se vyhnuli velkým dopravním komplikacím. Jsem rád, že jsme se dohodli na společném postupu," přiblížil důležitost tématu primátor města Jan Nadrchal. Z výsledků dynamické zkoušky mostu kpt. Bartoše vyplynulo, že most není v dobrém stavu a chování nosné konstrukce v rámci měření neodpovídá předpokládanému chování nosné konstrukce, které vychází z numerického modelu. Z tohoto důvodu byl na mostě přerušen provoz MHD a je umožněn jen pro osobní automobily a minibusy, a to vždy jedním směrem.

„Oprava mostu by v tuto chvíli byla nehospodárná, bude muset být postaven most nový. V tuto chvíli pracuje projektant v úzké spolupráci s městem na projektu mostního provizoria. Jeho návrh bychom měli mít k dispozici v blízké době. Naším cílem je realizovat jeho výstavbu v co nejkratším čase, abychom mohli vrátit původní linkové vedení MHD. Návrh nového mostu bychom měli mít k dispozici do konce června. Vše záleží na rychlosti projekčních prací," přibližuje Jan Hrabal, náměstek primátora zodpovědný za dopravu.

Další osud mostu kpt. Bartoše je důležitý také pro Pardubický kraj, který je vlastníkem druhého důležitého mostu v centru města, mostu Pavla Wonky. „V tuto chvíli musíme počkat na ukončení výběrového řízení na rekonstrukci mostu Pavla Wonky. Samotné práce by měly být rozdělené do tří částí, abychom co nejméně zatěžovali dopravu v centru Pardubic. Musíme se sejít s projektantem, abychom si řekli, zda jsou jednotlivé naplánované etapy v pořádku a můžeme začít s realizací první části. Vzhledem k aktuálnímu stavu mostu kpt. Bartoše jsme městu přislíbili, že bychom všechny práce na mostu Pavla Wonky zahájili až v momentě, kdy bude mít město osazené mostní provizorium," vysvětlil další postup hejtman Martin Netolický.

Rozpočet Pardubického kraje je na opravu mostu Pavla Wonky připraven. „Předpokládaná hodnota stavebních prací přesahuje 170 milionů korun včetně daně. Pro letošní rok jsme počítali s uvolněním 25 milionů korun s dofinancováním v roce 2024. Práce budou spočívat v obnovení funkci volného předpětí a stavebných úpravách mostu tak, aby byla v budoucnu možnost jeho snazší revize a případné výměny lan, která zajišťuji pevnost nosné konstrukce. V rámci výměny lan bude také nezbytné provést dočasně přeložky inženýrských sítí, které budou následně vráceny zpět do mostní konstrukce. Součástí prací bude i výměna dilatačních závěrů mostu, obnova chodníků a krytových vrstev vozovky," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubice