Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy…

Pardubice – Město Pardubice v roce 2022 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy domů v historickém centru. Do začátku listopadu přijímá od majitelů plánujících opravu domů v památkové rezervaci dotazníky, které zároveň plní funkci žádosti o tyto dotace.

Vlastníci památkově chráněných objektů čerpají dotace z programu na obnovu památek v pardubické památkové rezervaci pravidelně již řadu let. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace na obnovu památek v roce 2022, musejí doručit vyplněný anketní dotazník (včetně příloh) programu na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 8. listopadu 2021 do 15:30 hodin. Anketní dotazník je ke stažení na internetových stránkách města www.pardubice.eu/projekty/projekty-spolufinancovane-z-dotacnich-programu/program-mestske-pamatkove-rezervace-2022/, případně je k vyzvednutí v kanceláři oddělení strategického rozvoje města pardubického magistrátu. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle +420 466 859 475.

Povinné přílohy anketního dotazníku:

 • barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD),
 • závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k rekonstrukci objektu,
 • k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena. Ceny se uvádějí včetně DPH.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón napomáhá od roku 1992 obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. Unikátní je zejména dochovaným spojením opevněného města s pohodlnou, a přitom ve své době nedobytnou aristokratickou rezidencí – zámkem, který rod pánů z Pernštejna v první polovině 16. století vybudoval z vodního hradu.

Zájemci o dotaci získají podrobnější informace na telefonním čísle +420 466 859 475.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •