Machoňova fasáda se žlutými obklady se už klube na svět…

Pardubice – Rozsáhlá rekonstrukce téměř sto let starého pláště budovy navržené architektem Ladislavem Machoněm na náměstí Republiky v Pardubicích tehdy pro Oblastní ředitelství pošt a telegrafů nabrala tempo. S dvouměsíčním zpožděním dorazila tento týden poslední část pro Machoně typických žlutých obkladů. Ty původní vyrobila ve 20. letech minulého století firma v Kadani, ovšem po sto letech už tři čtvrtiny z nich nedržely na podkladu. Jejich repliky nyní napodobil nástupce původní firmy, ale měl při tom potíže s technologií a dodavatel stavebních prací musel několik palet reklamovat.

„Část budovy do náměstí Republiky už prokoukla po odstranění lešení a rekonstrukce se tu blíží k závěru. Jsou tu repasovaná okna včetně klempířských prací, opravené římsy, fasády a vyměněné obklady. Vznikly tu dilatační spáry, které tu dříve nebyly, a které umožní fasádě následně „pracovat". Nyní už začaly restaurátorské práce na čištění žulového soklu a po nich budou následovat případné opravy nátěru fasády," řekl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Na rohu budovy brzdí nátěry fasády nečekaná porucha izolace proti vodě na balkonu v prvním patře na nároží. Po opravě bude muset celý prostor nejprve vyschnout a teprve potom bude možné fasádu natřít i tady.

Strana budovy do Jahnovy ulice  je náročnější. Po vybudování lešení a podrobném průzkumu dodavatel zjistil, že stav oken je mnohem horší, než se předpokládalo. Dále zde rekonstruoval římsy, pro které musel postavit speciální lešení na těžké stroje. Z dlouhých popraskaných říms v posledních letech opadávala omítka a byly z toho důvodu už delší čas celé zasíťované. „Budova byla postavena v době, kdy kolem nejezdila tak hustá a těžká doprava a v některých místech se projevují i změny výšky podzemních vod," dodal na vysvětlenou Línek.

Stavba za 29 milionů korun má být hotová do konce letošního roku.


K historii budovy: Po vzniku ČSR se Generální ředitelství pošt a telegrafů v Praze rozhodlo zřídit šest územních pracovišť. Pro východní Čechy byly vybrány Pardubice a díky tomu vznikla i poměrně rozsáhlá administrativní budova, pro kterou byl vybrán návrh architekta Josefa Machoně ve stylu národního dekorativizmu. Práce na hloubení základů začaly na podzim roku 1923 a hotovo bylo v roce 1925.

 Svému účelu sloužila až do roku 1939, kdy ji zabrali Němci a zřídili zde Oberlandrat (úřad vrchního zemského rady). Do konce války zde mělo sídlo i nechvalně pověstné pardubické gestapo. Po válce budovu převzaly zpět československé úřady. V roce 1949 se zde zabydlil Krajský národní výbor, po jeho zrušení Okresní národní výbor a po roce 1992 Okresní úřad. Od roku 2011 ji vlastní Pardubický kraj. V současné době je budova využívaná nejen samotným krajem, ale svá pracoviště tu mají také např. Magistrát Města Pardubic, Regionální rozvojová agentura, Centrum regionálního rozvoje, Hospodářská komora nebo Destinační společnost Východní Čechy.

Zdroj a foto: Pardubický kraj