Lidí, kteří potřebují v kraji pomoc, přibývá…

Pardubice – Ze setkání zástupců Pardubického kraje se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem vyplynulo, že stoupá počet lidí, kteří v kraji potřebují pomoc ze strany úřadů.

Potvrdili jsme, že platí rozvojové záměry kraje uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2019 – 2021. Limitem jsou ovšem jednak finanční prostředky nezbytné k rozvoji kapacit potřebných služeb, ale také vhodné lokality pro zřízení služeb pro některé cílové skupiny či dostatek kvalifikovaného personálu,“uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Ve střednědobém plánu je počítáno například s rozšířením kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí, zvýšením dostupnosti pečovatelské služby a osobní asistence, s rozvojem odlehčovacích služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s poruchou autistického spektra. Pardubický kraj bude pokračovat v transformaci služeb péče o osoby se zdravotním postižením tak, aby většina péče probíhala v přirozeném, běžnému životu blízkém prostředí, bude podporovat služby podpory rodiny s cílem snížit počet dětí v náhradní péči.

Výzvou, které musí všechny kraje napříč republikou čelit, je reforma psychiatrie, jejímž cílem je zajistit potřebnou péči o osoby s duševním onemocněním v přirozeném prostředí. Obdobně bude nutné zajistit péči o osoby, které část svého života strávily na ulici nebo v obdobných podmínkách, a v současnosti již potřebují vedle přiměřeného bydlení také péči a ošetřování. „Je to skupina osob, na kterou je částí společnosti nahlíženo velmi negativně. Mnozí lidé zastávají názor, že si tyto osoby mohou za svou situaci samy, a proto si nezaslouží pomoc. Sociálním pracovníkům ale nepřísluší hodnotit, nakolik mají osoby bez domova nárok na pomoc. Věřím, že ve spolupráci s obcemi se nám podaří najít vhodné řešení, které těmto lidem zajistí odpovídající péči,“ doplnil Šotola.

Na setkání byly dále prezentovány teze novely zákona o sociálních službách a její dopady na síť sociálních služeb, financování sociálních služeb, jejich registraci, spolupráci obcí a krajů, na sociální práci, kterou obce vykonávají.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •