Lidem se po karanténě zpět do trolejbusů nechce…

Pardubice – Život v Pardubicích se po rozvolnění opatření proti šíření koronavirové infekce vrací postupně k normálu. Lidé jsou však stále opatrní, což je patrné také na intenzitě automobilového provozu. Z grafu vývoje intenzit dopravy vzniklého na základě dat z dlouhodobého sledování dopravy, který pro město zpracovala Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, jasně vyplývá, že oproti období před pandemií narostla individuální automobilová doprava ve městě v průměru téměř o 10 procent.

„I pouhým okem je patrné, že vozy městské hromadné dopravy dnes nejsou tak plné, jako byly třeba na počátku března. Jistý vliv na tom mají školy pracující stále v omezeném režimu. Lidé ale také volí raději osobní automobilovou dopravu, a ta, i přes doznívající koronavirová omezení, dosahuje již vyšších intenzit než před pandemií. To není pro Pardubice právě nejlepší zpráva,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš. Z grafu je patrné, že zatímco v prvním kvartále roku zachytily kamery na 10 sledovaných profilech města v pracovní dny okolo 80.000 automobilů, v současné době denní průjezd aut tuto hodnotu převyšuje a často se blíží až ke 100.000 vozidel v době mezi 8 a 16 hodinou. Z grafu lze vyčíst například i to, že v době koronavirové krize klesla automobilová doprava v průměru o 30procent.

„Toto jsou v podstatě první výsledky analýzy dat, která nám od letošního roku poskytuje městský kamerový systém využívající 14 kamer s funkcí automatického načítání registrační značky (RZ) vozidel. Kromě využití Policie ČR při pátrání po vozidlech tak máme první konkrétní výsledky o intenzitě dopravy ve sledovaných profilech“ vysvětlil náměstek Kvaš.

Docent Bulíček z Katedry technologie a řízení dopravy potvrdil, že takto rozsáhlá a komplexní databáze dat o pohybu vozidel je v rámci měst České republiky unikátní. Dále doplnil, že přinese i cenný a potřebný podklad pro výuku a výzkum na Dopravní fakultě. Kromě vnějších vlivů je i na již provedené analýze například dobře patrný dopad uzavírky I/36 v ulici Kpt. Jaroše na provoz v centrální části města. Studenti tak budou moci vnímat dopravní situaci v souvislostech.

Tato data jsou a budou důležitá pro systém chytrého řízení dopravy, s jehož budováním město začalo a který by měl být hotov do konce tohoto roku. Data, která byla poskytnuta Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, jsou pseudonymizována. To znamená, že z nich nelze vyčíst registrační značku, ani jiné osobní údaje.

Možné je ale provádět užitečné analýzy dopravních proudů a navrhovat dopravní opatření vedoucí ke zvýšení plynulosti dopravy ve městě, a to je úlohou a cílem spolupráce fakulty a města. „Mně osobně dlouhodobá analýza překvapila rozložením dopravy v průběhu dne. Domníval jsem se, že ranní špička vrcholí kolem osmé hodiny, ale z pohledu dlouhodobého sledování je zřejmé, že je delší než odpolední a vrcholí kolem 10:00. Odpolední špička pak kolem 15:00 a do 18:00 poklesne intenzita dopravy o 30 procent. To může být dobrým vodítkem i pro motoristy, kteří si své cesty mohou plánovat do volnějších časů,“ řekl Kvaš.

Město bude podle něj spolupráci s Dopravní fakultou dál rozvíjet a s jejími odborníky hledat řešení dopravních problémů ve městě. V nejbližší době chce díky ní získat například informace o tom, jakým dílem se na intenzitě osobní automobilové dopravy v Pardubicích podílí doprava tranzitní i jak je nejčastěji směřována. „Pro fakultu zase mohou být naše data skvělým zdrojem informací pro studium, ale i vědu a výzkum. Bylo by škoda existence fakulty v Pardubicích nevyužít,“ míní náměstek Kvaš.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

  •  
  •