Letošní dotace kraje na kulturu a památky jsou vyčerpány, v lednu bude možné podávat nové žádosti…

Pardubice – Rada Pardubického kraje se tento týden zabývala návrhem na rozdělení posledních prostředků letošního roku v dotačním titulu na kulturu a památkovou péči.  Celkem schválila návrhy za více jak 800 tisíc korun. Závěrečné slovo bude mít ve většině případů Zastupitelstvo Pardubického kraje v prosinci.

Mezi posledními letošními příjemci dotací bude několik farností s významnými památkami a město Skuteč. „Dotace 200 tisíc korun pomůže s obnovou věží a západního průčelí na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi anebo s pořízením odborných průzkumů pro kostel sv. Jiří ve Voleticích, což je část města Luže. Dotace 150 tisíc korun je projednána pro opravu střechy, stropu a odpadlé římsy sakristie v kostele sv. Václava v Jezbořicích a na opravu elektroinstalace v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti,“ uvedl příklady největších renovací s krajskou dotací v tomto termínu Roman Línek.

Program podpory kultury a památkové péče má celkem šest podprogramů. Jeden je určen pro podporu takzvané živé kultury, druhý pro preventivní péči o sbírky muzeí a galerií a třetí pro památkovou péči. Na tyto aktivity je možné žádat příspěvky od 2. 1. do 31. 1. 2020. Čtvrtý podprogram má kraj pro podporu subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče a bude otevřený zájemcům od ledna do října příštího roku. Z něj je možné čerpat například na krajské postupové a národní přehlídky v oblasti kultury, na popularizaci kulturního dědictví a tradičních hodnot kraje a podobně. Zbylé dva podprogramy jsou určeny konkrétním profesionálním kulturním institucím v kraji. Kraj například celkovou částkou 8,5 milionu korun podporuje každoročně Východočeské divadlo, Komorní filharmonii Pardubice a soubor Barocco sempre giovane. Podrobnosti najdou zájemci na webu kraje, na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace

„Od roku 2016, kdy jsme měli na podporu kultury v rozpočtu 22 milionů korun, jsme nyní téměř na dvojnásobku, na částce převyšující 40 milionů pro všech šest podprogramů. Samozřejmě že bychom byli schopni rozdělit i více, ale snažíme se přispět k vícezdrojovému financování a uspokojit co nejvíce zájemců,“ uvedl Roman Línek.

Zdroj a ilustrační foto: Pardubický kraj

  •  
  •