Letní stadion bude revitalizován včas, slibuje dodavatel…

Pardubice – Představitelé společnosti PORR potvrdili Zastupitelstvu města Pardubic, že revitalizace letního stadionu, kterou firma zahájila v dubnu letošního roku, bude hotova ve smluveném termínu, tedy v lednu 2023. Ani cena, za níž se PORR zavázal stadion přestavět, se nemění. 

"Důležitou součástí zadávacího řízení byla povinnost zhotovitele zpracovat dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením. Tento významný milník v realizaci projektu byl ze strany zhotovitele v těchto dnech splněn a žádost o vydání změny stavby před jejím dokončením byla předložena dotčeným orgánům ke schválení," uvedla společnost, která zastupitelům odprezentovala aktuální stav projektu, na němž pracuje. 

V současné době se podle zástupců PORR chýlí ke konci bourací práce na historické západní tribuně a vyztužení jejích nosných konstrukcí, v listopadu by měly být zakládány piloty nových tribun, jejichž stavba začne v prosinci. "Koncem roku by tedy občané mohli vidět, jak rostou nové tribuny a postupně i jak se mění vzhled historické tribuny, z níž zůstane zachován její skelet," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Revitalizaci letního stadionu zadalo město metodou Design – build, kdy vybraný dodavatel, v tomto případě společnost PORR, garantuje zadavateli na základě předem stanovených podmínek zpracování projektu i jeho naplnění, včetně ceny. „V poslední době stoupla cena stavebních materiálů i práce, ale věřím, že společnost PORR, působící na českých i zahraničních trzích, se se svým závazkem vyrovná. Bude na nás, abychom jako zadavatel pohlídali standardy stavby," dodal primátor Charvát.

Stadion bude po rekonstrukci splňovat podmínky Fotbalové asociace ČR FAČR pro I. ligu ČMFS a podmínky Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro stadiony kategorie 3. Bude mít kapacitu 4600 diváckých míst, z toho 600 na historické západní tribuně. V případě potřeby bude možno v dalších letech přístavbami nových tribun zvýšit kapacitu stadionu na 6,5 tisíce až 8 tisíc míst. Revitalizaci historické západní tribuny projektanti konzultují s dědicem autorských práv k dílu architekta Karla Řepy. Po revitalizaci se bude vnějším vzhledem maximálně blížit podobě, jakou jí architekt dal v roce 1930. Uvnitř bude ve třech nadzemních podlažích veškeré potřebné zázemí, ale také prostor pro média, boxy VIP a dvě divácké zóny. 

Dalším návštěvníkům budou sloužit tribuny na zbývajících stranách fotbalového hřiště. V té východní bude průzor umožňující z historické tribuny pohled na Bránu borců, která je rovněž památkově chráněným objektem. Její obnova ale není součástí projektu, na němž PORR pracuje. „V nejbližší době představíme vizi, jak tuto památku revitalizovat," vysvětlil primátor Charvát. 

Dodavatelská firma se zavázala revitalizovat pardubický letní stadion do ledna 2023 za zhruba 380 milionů korun. „Převzali jsme zodpovědnost za toto zadání, 9. ledna 2023 máme termín předání a 9. ledna předáváme městu," ujistil městské zastupitele zástupce společnosti PORR.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: PORR