Lenka Smékalová obdržela za 24 let ve funkci ředitelky OLÚ Jevíčko Medaili hejtmana Pardubického kraje…

Svitavsko – Odborný léčebný ústav v Jevíčku má nové vedení. Po 24 letech ve funkci se na vlastní žádost rozhodla ve vedení ústavu skončit Lenka Smékalová, se kterou se ve čtvrtek přijeli rozloučit hejtman Martin Netolický a náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Lenka Smékalová zároveň převzala Medaili hejtmana Pardubického kraje.

„Lenka Smékalová působila v Jevíčku od roku 1990 a od konce roku 1997 byla celých 24 let ředitelkou. Pamatuje tak největší rozvoj areálu, který je spádovým nejen pro náš kraj. V rehabilitačním ústavu jsme za poslední roky investovali do dřevěných leháren, přestavby bývalého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace, opravy střechy stravovacího pavilonu a zateplení pavilonu S za téměř 100 milionů korun. Nyní řešíme rekonstrukci lůžkové části pavilonu S," vyjmenoval hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o aktuální fungování ústavu. „V tuto chvíli je i vzhledem k obnovování operativy areál na své maximální kapacitě, která je 176 lůžek. Zároveň se ukazuje jako prozíravý krok investice do pavilonu plicní rehabilitace, který i v souvislosti s děním posledního roku a půl nyní velmi vytížen," řekl hejtman. Ten Lence Smékalové za její přinos pro rozvoj této příspěvkové organizace kraje udělil hejtmanskou medaili.

„Ráda jsem s paní ředitelkou pracovala, byť naše spolupráce trvala jen osm měsíců. Poznala jsem ji jako velmi pracovitou ženu, která ústav obrovsky posunula. Celý areál doslova rozkvetl. Zvládla nápor covidové epidemie a se svým týmem dokázala vytvořit přívětivé prostředí. Přeji ji pevné zdraví a ať si splní přání, na která dosud neměla čas," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Jevíčský ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a poskytuje zdravotní služby v oblasti pneumologických onemocnění, pneumologické a pohybové léčebné rehabilitace a diagnostiky a léčby tuberkulózy. Disponuje 176 lůžky pro hospitalizační léčbu klientů a rovněž komplexem odborných ambulancí a vyšetřoven v oborech poskytované péče. 

Zdroj a foto: Pardubický kraj