Lékařská pomoc a prevence pro sociálně slabé bude v Pardubicích pokračovat

Pardubice – Zastupitelé města schválili finanční podporu ordinaci praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z městského rozpočtu její provoz podpoří dotací ve výši 200 000 korun. Ordinace v Pardubicích funguje již od roku 2016 a v roce 2022 ošetřila 250 klientů.

Ordinace, sídlící v ulici Jana Palacha, funguje 6 hodin týdně a v případě potřeby provozuje i lékařskou péči v terénu. „Činnost této ordinace jsme spouštěli především jako prevenci šíření infekčních chorob a ochranu veřejnosti. Každá koruna investovaná do včasné léčby nebo doléčování zdravotních problému o to méně zatěžuje pardubickou nemocnici a systém zdravotní péče. Fakticky tedy také šetříme peníze v rámci systému zdravotní péče. Každým rokem navíc stoupá počet ošetřených osob. V roce 2021 to bylo 210 klientů a v uplynulém roce dokonce 250, přičemž bylo provedeno přes 700 vyšetření. Mezi klienty se řadí například lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů nebo osoby propuštěné ze zdravotnických zařízení psychiatrických léčeben či léčeben pro dlouhodobě nemocné," vysvětluje první náměstek primátora zodpovědný za rozpočet, sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že společnost je vyspělá tak, jak se dokáže postarat o nejslabší. Mezi nejčastější obtíže pacientů se řadí problémy s krevním tlakem, zvýšený cukr, svrab a donedávna i onemocnění Covid-19. Klienti mohou také využít hygienického servisu.

Město projekt finančně podporuje od samotného začátku, potřeba vzniku této ordinace vznikla od oborníků v rámci Komunitního plánování rozvoje sociálních a souvisejících zdravotních služeb na území města Pardubic. „Částka 200 000 korun ročně, kterou jako město přispíváme, slouží zejména na pokrytí osobních nákladů pro ošetřujícího lékaře a sestru, dále pak na nájemné, energie a nákup zdravotnického materiálu. Zdravotní úkony naopak hradí zdravotní pojišťovny," doplňuje Rychtecký.

Provozovatelem ordinace je MUDR. Radoslav Svoboda, SKP Centrum a město Pardubice, které zajišťuje administrativní činnost projektu.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto ilustrační: Magistrát města Pardubice
Zdroj: Magistrát města Pardubice