Kultura v kraji žije, i když zatím omezeně…

Pardubice – Zastupitelé Pardubického kraje projednali letošní omezené dotace do kultury, obnovy památek a významných akcí zapsaných v dokumentu Tvář kraje.  Kraj letos musel zrušit podprogramy na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií a omezit i program na podporu památkové péče.   Zastupitelé podle doporučení výboru pro kulturu a památkovou péči podpořili dotace u rozpracovaných a spolufinancovaných akcí a také u živé kultury, která má se může v rámci rozvolňování podmínek ve zbytku roku konat.

„Menší dotace do kultury projednala už Rada kraje, Zastupitelstvo se zabývalo těmi většími a také dotacemi pro obce. Celkem byly schváleny dotace na obnovu památek v hodnotě přes 13 milionů korun. Největší částka, 10 milionů korun, jde v rámci memoranda s městem Pardubice a Ministerstvem kultury do Larischovy vily v sousedství pietního areálu Zámeček v Pardubicích. Jeden milion získal klášter v Dolní Hedeči na nový turistický vstup do areálu včetně bezbariérového přístupu. Částky do 200 tisíc korun pak získaly například zámecký areál v Chrasti, zámek Jaroměřice, kašny v Poličce, lenní dvůr v Útěchově, zámek v Hrochově Týnci, hrad Košumberk, poutní kostel ve Vraclavi, Svitavský betlém a další žadatelé,“ informoval 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

Z 26 akcí zařazených do dokumentu Tvář kraje se letos šest neuskutečnilo vůbec a další budou v redukované podobě či pozdějším termínu a některých se omezení pravděpodobně nedotknou. Zastupitelé na tyto akce schválili 14 dotací v celkové výši 2,6 milionu korun.

Další dotace spojené s památkami nebo kulturou získali někteří žadatelé z podpory cestovního ruchu. Jedná se například o nové lavičky pro Pardubické letní kino, Zámecký pivovar v Semíně, který je rodištěm architekta Josefa Gočára, nebo Muzeum řemesel v Letohradu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •